ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ

Mετά τις αρχαιρεσίες της 6ης και 13ης Δεκεμβρίου 2015, οι εκλεγένττες ένδεκα (11) τακτικοί σύμβουλοι συνήλθαν στις 19-12-2015 και μετά από γενόμενη μυστική ψηφοφορία ( ανεξάρτητα από τους ψήφους που έλαβε έκαστος στις αρχαιρεσίες), εξέλεξαν το Προεδρείο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού και ακολούθως, συγκροτήθηκαν σε σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος : Γιακουμέλος Σταμάτιος, Αρεοπαγίτης, ε.τ.

Αντιπρόεδροι : Α΄Μπακάλης Κων/νος, Πρόεδρος ΝΣΚ, ε.τ.

Β΄ Φαλτσέτος Γεώργιος, Πρόεδρος Εφετών, ε.τ.

Γ΄ Βαμβακίδης Κων/νος, Πρόεδρος Εφετών, ε.τ.

Γενικός Γραμματέας: Κλουκίνας Χαρίλαος, Εφέτης, ε.τ.

Ταμίας : Μουτεβελή Γεωργία, Ειρηνοδίκης, ε.τ.

Αναπληρωτής Γεν.Γραμματέας : Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντ/ρος ΝΣΚ, ε.τ.

Αναπληρωτής Ταμίας : Ζώης Γεώργιος, Εφέτης, ε.τ.

Μέλη : (κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν)

1. Σμυρνιού Αγγελική, Εφέτης, ε.τ.

2. Καραμέτος Δημήτριος, Πρόεδρος Εφετών, ε.τ.

3. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης, Σύμβουλος Ε.Σ, ε.τ.