Το Δ.Σ. και η Ε.Ε.

Το Δ.Σ. της Ένωσης  και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που προέκυψαν από τις διενεργηθείσες στις 15/5/2014 τελευταίες αρχαιρεσίες έχουν ως εξής :


 Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο    Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Πρόεδρος :

Βαλμαντώνης Κωνσταντίνος

Επίτιμος Αρεοπαγίτης

Αντιπρόεδρος :

Βρυώνη – Κωνσταντινίδου Σταυρούλα-Βιργινία

Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών

Αντιπρόεδρος :

Καραμέτος Δημήτριος

Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων

Αντιπρόεδρος  :

Μπακάλης Κων/νος

Επίτιμος Πρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Γενική Γραμματέας :

Σμυρνιού Αγγελική

Επίτιμος Εφέτης

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας :

Φαλτσέτος Γεώργιος

Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων

Ταμίας :

Γεωργία Μουτεβελή

Επίτιμος Ειρηνοδίκης

Αναπληρωτής Ταμίας :

Ζώης Γεώργιος

Επίτιμος Εφέτης

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων :

Βασιλική Κουβαρά

Επίτιμος Εφέτης


 Ε Ξ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Η    Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Πρόεδρος :

Σταμάτιος Γακουμέλος

Αρεοπαγίτης

Τακτικά Μέλη :

1. Αιμιλία Λίτινα, Επίτιμος Αρεοπαγίτης

2. Δήμος Γανωτής, Επίτιμος Εφέτης