ΤΟ ΔΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ    ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ

ΕΥΧΕΤΑΙ ΟΛΟΨΥΧΑ

ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΚΑΙ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2017

 

¨Ο νέος χρόνος ευχόμαστε πολλές χαρές να δώσει

 

Κι αν ήταν λίγες του παλιού να σας τις συμπληρώσει¨

περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΜΥΡΝΙΟΥ

Α΄ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το σκεπτικό της με αριθμ. 4075/2012 απόφασης του Σ.τ.Ε. (στην οποία γίνεται ρητή αναφορά και στη διάταξη του άρθρου 75 Ν. 2238/1994) και της υπ΄ αριθμ. 14/2016 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. και βάσει των διατάξεων, που μνημονεύονται σ αυτές, συνάγεται η μη παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων των  οικονομικών ετών 2011, 2012, 2013. Ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης – τροποποίησης των δηλώσεων, που υποβλήθηκαν αναφορικά με τα ανωτέρω έτη θεμελιώνεται νομικά στην έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης ως προς το 25% των ακαθάριστων αποδοχών μας (άρθρο 75 παρ.1 περ. α του Ν. 2238/1994). Συνεπώς: Αναφορικά με τα εισοδήματα από 1-1-2010 μέχρι 31-12-2010 (φορολογικό έτος δηλαδή 2010) το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου, βάσει της διατάξεως του άρθρου 84 παρ.1 Ν. 2238/1994, λήγει σε πέντε χρόνια από το τέλος του έτους (31-12-2011), που έπρεπε να υποβληθεί η αντίστοιχη φορολογική δήλωση, ήτοι στις 31-12-2016, ενώ το αντίστοιχο δικαίωμα του Δημοσίου για τα φορολογικά έτη 2011 και 2012 λήγει αντιστοίχως, στις 31-12-2017 (αναφορικά με το φορολογικό έτος 2011) και στις 31-12-2018 (αναφορικά με το φορολογικό έτος 2012). Επομένως, μέχρι τις αντίστοιχες ως άνω ημερομηνίες 31-12-2016 (αναφορικά με τα εισοδήματα του 2010), 31-12-2017 (αναφορικά με τα εισοδήματα του 2011) και 31-12-2018 (αναφορικά με τα εισοδήματα 2012) μπορούν να υποβληθούν οι αντίστοιχες ανακλητικές – τροποποιητικές δηλώσεις των ετών αυτών. Από την αποδοχή, δε, των σχετικών τροποποιητικών δηλώσεων, που είναι δεσμευτική για τη Φορολογική Διοίκηση διότι άλλως υπάρχει παράλειψη διενέργειας οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, θεωρείται ότι ο φόρος, που καταβλήθηκε  είναι αχρεωστήτως  καταβληθείς  και από το σημείο αυτό (αποδοχής της ανάκλησης ή παρέλευσης της προθεσμίας για την αποδοχή της) αρχίζει πλέον η τριετής παραγραφή για τα έτη αυτά. Σημειωτέον ότι  το Δημόσιο θεωρεί ότι επειδή παρήλθε η τριετία από την υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων για τα φορολογικά έτη 2010, 2011 και 2012, έχουν παραγραφεί οι αντίστοιχες αξιώσεις, διότι συνιστά άλλο ζήτημα η παραγραφή και άλλο ζήτημα το ενεργό δικαίωμα ανάκλησης φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών. Αναφορικά λοιπόν με τα ανωτέρω Φορολογικά έτη 2010, 2011, 2012 (εισοδήματα ετών 2010, 2011 και 2012), ως προς τα οποία η σχετική αξίωση δεν έχει παραγραφεί όποιος συνάδελφος επιθυμεί, ακολουθεί τη σχετική διαδικασία: σε πρώτο στάδιο της τροποποιητικής δήλωσης, σε δεύτερο στάδιο της ενδικοφανούς προσφυγής και σε τρίτο στάδιο της προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. Σημειώνεται, ότι το δικαίωμα ανακλήσεως φορολογικής δήλωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου σε περίπτωση έλλειψης νομικά φορολογικής υποχρεώσεως είναι, ειδικώς στην περίπτωση αυτή, χρονικά ίδιο με το αντίστοιχο δικαίωμα του Δημοσίου προς επιβολή φόρου, που πάντοτε ήταν πενταετές). Ειδικότερα: Στη σχετική τροποποιητική δήλωση μπορούν να συμπεριληφθούν σωρευτικώς όλα τα ανωτέρω φορολογικά έτη (2010, 2011 και 2012). Επισημαίνεται ότι μαζί με την ανακλητική – τροποποιητική δήλωση θα πρέπει να επανυποβληθούν προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. οι φορολογικές δηλώσεις Ε1 των αντίστοιχων φορολογικών ετών τροποποιημένες εν μέρει μόνο ως προς τους κρίσιμους κωδικούς 303 και 659  ( βλ. κατωτέρω τα σχετικά σχέδια). Κενά Ε1 μπορούν να κατεβάσουν οι συνάδελφοι από το TAXIS. Σχέδιο της σχετικής ανακλητικής – τροποποιητικής δήλωσης επίσης παρατίθεται κατωτέρω προς διευκόλυνση τωνμελών της Ενωσής μας. Επισημαίνεται ότι το ζήτημα παραγραφής της αξίωσης για επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντων φόρων (ως προς την έναρξη του χρόνου αυτής, το χρόνο αυτής κλπ.) κρίνεται δικαστικά και δεδομένου ότι για κάθε έτος ανάκλησης υπάρχει σχετική επιβάρυνση με καταβολή παραβόλου, επαφίεται στην κρίση του καθενός εάν στην ανακλητική δήλωση θα περιλάβει όλα τα ανωτέρω φορολογικά έτη. Το παράβολο καταβάλλεται στο πλαίσιο της προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση που η σχετική προσφυγή γίνεται δεκτή ή επιστρέφεται κατά ένα μέρος σε περίπτωση που η προσφυγή γίνει εν μέρει δεκτή (ως προς τα φορολογικά έτη, δηλαδή, που γίνεται δεκτή). Το 1/3 του συνολικού ποσού του παραβόλου πρέπει να καταβληθεί οπωσδήποτε με...
περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ

Πραγματοποιήθηκε την 18-12-2016, με μεγάλη επιτυχία η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ενωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του ΝΣΚ. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι συνάδελφοι προσήλθαν στην αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών και παρακολούθησαν τις εργασίες της ΓΣ.

Ο Πρόεδρος της Ενωσης κ.Σταμάτης Γιακουμέλος,Αρεποπαγίτης,ε.τ., εκφώνησε την κεντρική ομιλία του, Παρέστησαν επίσης και απηύθυναν χαιρετισμό, εκπρόσωποι των κομμάτων και των Δικαστικών Ενώσεων, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην Πρόεδρος της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ.Χαράλαμπος Αθανασίου,Αρεοπαγίτης,ε.τ και μέλος της Ενωσής μας, ως εκπρόσωπος της Ν.Δ , Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ κος Αντανασιώτης και ο Πρόεδρος της Ενωσης Κεντρώων Κος Βασίλης Λεβέντης, καθώς και ο πρώην Πρόεδρος της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ.Κων/νος Λυμπερόπουλος,Αντιπρόεδρος Α.Π.,ε.τ. και μέλος της Ενωσής μας, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό.

περισσότερα

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΠΟ 13-12-2015 ΕΩΣ 18-12-2016

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ενωσής μας. Η ενεργή συμμετοχή σας είναι σημαντική γιατί μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και μας βοηθάει να συνδιαμορφώσουμε τις δράσεις μας στο μέλλον, όπως δε κατά παράδοση γίνεται θα ανοίξω τις εργασίες του κύριου μέρους της Συνέλευσης με την ενημέρωσή σας για τις ενέργειές του ΔΣ, το οποίο προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 13ης Δεκεμβρίου 2015 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 17 Δεκεμβρίου 2016,κατά την οποία εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας το μέλος του ΔΣ Χαρίλαος Κλουκίνας, ο οποίος παραιτήθηκε την 29-6-2016 τόσο από Γενικός Γραμματέας όσο και μέλος του ΔΣ. Μετά την παραίτηση του κ. Κλουκίνα εισήλθε στο ΔΣ ο πρώτος επιλαχών στις ανωτέρω αρχαιρεσίες της 13-12-2015 Γεώργιος Βραχάς, Αντεισαγγελέας Εφετών, ε.τ. και στις 20-10-2016, μετά από μυστική ψηφοφορία των μελών του ΔΣ εκλέχθηκα η ομιλούσα στη θέση του γενικού Γραμματέα.Για το λόγο αυτο θα διαβάσω τα πεπραγμένα ολόκληρου του χρονικού διαστήματος από 13-12-2016 μέχρι σήμερα. πάνω σε όλα τα θέματα και τα αποτελέσματα των ενεργειών μας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει τοποθέτηση όποιου εκ των μελών επιθυμεί προκειμένου να ακούσουμε τις θέσεις σας, να δεχθούμε την κριτική σας και να διαμορφώσουμε από κοινού τις ενέργειές μας για την επίτευξη του στόχου μας.

περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Της 18ης Δεκεμβρίου 2016

Οι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί και λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία, αντίθεση και διαμαρτυρία μας για την επαπειλούμενη σημαντική νέα περικοπή των συντάξεών μας , με τη μορφή αναστολής καταβολής μεγάλου μέρους αυτών, που επιφέρει το άρθρο 13 του ν.4387/2016, το οποίο, μετά τις προηγούμενες μειώσεις, εξανεμίζει το εναπομείναν ποσό αυτών, αφού τις μειώνει εκ νέου κατά 40% περίπου, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση των συντάξεών μας, να εγγίζει πλέον το 70%. Η δραματική , καταφανώς άδικη και αντισυνταγματική νέα μείωση, μας οδηγεί σε οικονομική εξόντωση και σε άμεση διακινδύνευση της αξιοπρεπούς διαβίωσής μας.

περισσότερα

« Προηγούμενα