ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιεύθηκε η αναμενόμενη συμπληρωματική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1190/2016, για τη Φορολογική μεταχείριση αποδοχών με τις ΠΟΛ 1147/2016 και ΠΟΛ1161/2016 και στους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εν ενεργεία και συνταξιούχους) καθώς και στα μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ,
τα οποία συνταξιοδοτούνται κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του συνταξιοδοτικού νόμου, λόγω του θανάτου των λειτουργών αυτών και μόνο για το τμήμα που αφορά τις κατά μεταβίβαση συντάξεις (όχι δηλαδή και για τα λοιπά εισοδήματα αυτών).

read more

Φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών και λειτουργών ΝΣΚ

Την 29-11-2016 δημοσιεύθηκε η με αριθ.288/2016 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ, σε απάντηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΝ. ΥΠ.ΟΙΚ. 0002925 ΕΣ 2016 εγγράφου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, το οποίο εισήχθη στην Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. με το υπ’ αριθμ. 1156007/48216/2016 έγγραφο του Προέδρου του Σώματος, σύμφωνα με την οποία :
<< Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α' Τακτική Ολομέλεια) γνωμοδοτεί, ομόφωνα, ότι η φορολογική μεταχείριση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών (εν ενεργεία και συνταξιούχων), η υλοποίηση της οποίας αποφασίσθηκε με τις υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1147/29.9.2016 και ΠΟΛ.1161/1.11.2016 εγκυκλίους του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη επιβάρυνση των διοικητικών υπηρεσιών και των δικαστηρίων, πρέπει να εφαρμοσθεί και στους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εν ενεργεία και συνταξιούχους), καθώς και στα μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ, τα οποία συνταξιοδοτούνται κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του συνταξιοδοτικού νόμου, λόγω του θανάτου των λειτουργών αυτών και μόνο για το τμήμα που αφορά τις κατά μεταβίβαση συντάξεις (όχι δηλαδή και για τα λοιπά εισοδήματα αυτών)>>.

read more

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

back32

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου :

Θα συνέλθει η ετήσια ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της Ένωσής μας, στις 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00, στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Λ. Αλεξάνδρας και Κυρίλλου Λουκάρεως 14) -ΕΙΔΟΔΟΣ από οδό Κυρίλλου Λουκάρεως) με θέματα, όπως αναφέρονται στα άρθρα 6,7 του καταστατικού:

read more

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου και ώρα 09:30΄ στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών, είναι η κρισιμότερη των τελευταίων ετών. Στις μέρες μας διακυβεύεται όχι μόνο η ενότητα του Δικαστικού Σώματος, που επιχειρείται να διαρραγεί με τη σύσταση της νέας Αντι-Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και τη δημιουργία Δικαστών δύο ταχυτήτων, αλλά και το νόημα και το περιεχόμενο αδιαμφισβήτητων μέχρι σήμερα συνταγματικών διατάξεων, με συνέπεια να κινδυνεύει το κύρος και η αξιοπρέπεια του Δικαστικού Σώματος, τόσο απέναντι στο νομικό κόσμο της χώρας, όσο και σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

read more

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π. Φ.80000/οικ.48653/ 1865 ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

«Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α ́) και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης»

read more

Next Entries »