Ανακοίνωση προς τα μέλη της Ένωσης

Αγαπητοί συνάδελφοι, οι γνωστές υγειονομικές συνθήκες, πλην άλλων, εμπόδισαν και την ομαλή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας. Πάρα ταύτα, τα μέλη του Δ.Σ. προσπαθούν με κάθε τρόπο (τηλεφωνικές επικοινωνίες, διασκέψεις κλπ.) να παρακολουθούν τα ζητήματα που μας απασχολούν και να αποφασίζουν με τηλεδιασκέψεις για τα επείγοντα θέματα της ένωσης.

Έτσι το Δ.Σ. με τηλεδιασκέψεις αποφάσισε την αναβολή των συνεδριάσεών του στα γραφεία της Ένωσης και την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης που επρόκειτο να συγκληθεί το Δεκέμβριο του 2020.

Περαιτέρω, ενόψει της αλλαγής του αρμόδιου για τα ζητήματά μας υπουργού και του ότι λόγω της πανδημίας είναι άγνωστος ο χρόνος της ζητούμενης με αυτόν συνάντησης για προσωπική διά ζώσης ενημέρωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι, επί του παρόντος και προς άμεση ενημέρωση του νέου υπουργού και των νομικών του συμβούλων να αποστείλει ένα υπόμνημα με τα προς συζήτηση και επίλυση ζητήματα (νομοθετική ρύθμιση των επιδικαζομένων ήδη με δικαστικές αποφάσεις αξιώσεων από τη μείωση του Ν. 4093/2012 και την περικοπή του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 κλπ.). Γι’ αυτό συνέταξε ένα νέο αναλυτικό και τεκμηριωμένο υπόμνημα, αναπροσαρμοσμένο, αφού μετά την τελευταία συνάντησή του με τον αρμόδιο υπουργό, εκδόθηκαν νέοι νόμοι και νέες δικαστικές αποφάσεις που δημιούργησαν νέα νομικά και πραγματικά δεδομένα. Το υπόμνημα αυτό απέστειλε στον αρμόδιο υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη και συγχρόνως ζήτησε συνάντηση μαζί του. Από το γραφείο του υπουργού μας αναφέρθηκε ότι η συνάντηση αυτή θα γίνει, όχι όμως επί του παρόντος, λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν εξαιτίας της γνωστής πανδημίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο