Ανακοίνωση

Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας τα γραφεία της Ένωσης θα παραμείνουν κλειστά. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για τα εκκρεμή συνταξιοδοτικά ζητήματα (αναδρομικά κλπ.) και βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς. Μετά από προγραμματισμένη συνάντηση που θα έχει μαζί τους, αν βέβαια οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν, θα ενημερώσει τους συναδέλφους για την πορεία των θεμάτων, για τα οποία έχει ήδη ενημερώσει τους αρμόδιους υπουργούς σε προηγούμενη συνάντησή τους.

23-09-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο