ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιεύθηκε η αναμενόμενη συμπληρωματική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1190/2016, για τη Φορολογική μεταχείριση αποδοχών με τις ΠΟΛ 1147/2016 και ΠΟΛ1161/2016 και στους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εν ενεργεία και συνταξιούχους) καθώς και στα μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ,
τα οποία συνταξιοδοτούνται κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του συνταξιοδοτικού νόμου, λόγω του θανάτου των λειτουργών αυτών και μόνο για το τμήμα που αφορά τις κατά μεταβίβαση συντάξεις (όχι δηλαδή και για τα λοιπά εισοδήματα αυτών).
Ενόψει αυτών καλούνται τα μέλη μας να υποβάλουν τις ανακλητικές- τροποποιητικές τους φορολογικές δηλώσεις για τα εξής έτη : οικ.έτος 2014 (χρήση 2013)
Φ.Ε 2014 (χρήση 2014) και Φ.Ε 2015 (χρήση 2015), σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στην ΠΟΛ 1161/1-11-2016  και το αναρτημένο στην παρούσα ιστοσελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ καθώς και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, προσθέτοντας και την ΠΟΛ.1190/2016.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, χωρίς κυρώσεις μέχρι 31-12-2016
Η Γεν.Γραμματέας της Ενωσης
Αγγελική Σμυρνιού
 
Φορολογική μεταχείριση αποδοχών με τις ΠΟΛ 1147/2016 και ΠΟΛ1161/2016
και στους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εν ενεργεία και συνταξιούχους) καθώς και στα μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ, με τις ΠΟΛ 1147/2016 και ΠΟΛ1161/2016
Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-12-2016 ]
ΠΟΛ.1190/2016
Φορολογική μεταχείριση αποδοχών με τις ΠΟΛ 1147/2016 και ΠΟΛ 1161/2016 και στους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εν ενεργεία και συνταξιούχους)
(Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 288/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ)
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος
 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84
ΑΘΗΝΑ
 Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:210 3375314-6 Fax:210 3375001
ΠΟΛ 1190/2016 ΘΕΜΑ:
 Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 288/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.
 Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθμ. ΝΣΚ 288/2016 ομόφωνη γνωμοδότηση της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του ΝΣΚ η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, η φορολογική μεταχείριση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών (εν ενεργεία και συνταξιούχων), η υλοποίηση της οποίας αποφασίσθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1147/29.9.2016 και ΠΟΛ.1161/1.11.2016 εγκυκλίους του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη επιβάρυνση των διοικητικών υπηρεσιών και των δικαστηρίων, πρέπει να εφαρμοσθεί και στους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (εν ενεργεία και συνταξιούχους), καθώς και στα μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ, τα οποία συνταξιοδοτούνται κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του συνταξιοδοτικού νόμου, λόγω του θανάτου των λειτουργών αυτών και μόνο για το τμήμα που αφορά τις κατά μεταβίβαση συντάξεις (όχι δηλαδή και για τα λοιπά εισοδήματα αυτών). Ο Αναπλ. Γενικός Δ/ντής Φορολογικής Διοίκησης Ε. Σαΐτης
© Taxheaven