ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-12-2018

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Συνταξιούχων Λειτουργών και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους της 5-12-2018 στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  1. Αποφασίστηκε επείγουσα επίσκεψη στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αχτσιόγλου και τον υφυπουργό του ιδίου Υπουργείου κ. Πετρόπουλο για το ζήτημα των συντάξεων των μελών της Ένωσης (ζητήθηκε η συνάντηση και αναμένεται η απάντηση). Ήδη έχει αποσταλεί στους αρμόδιους υπουργούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες συντάξεων Δημόσιου Τομέα του ΕΦΚΑ σχετικά συνοπτικό υπόμνημα με τις θέσεις του Δ.Σ. της Ένωσης (δημοσιεύεται παρακάτω το κείμενο του υπομνήματος).
  2. Αποφασίστηκε η αναβάθμιση του τρόπου ενημέρωσης των μελών της Ένωσης, αφενός μεν για να είναι αυτή πιο ουσιαστική και τεκμηριωμένη και αφετέρου για να αποφεύγεται η άσκοπη, κάθε εβδομάδα, ταλαιπωρία των συναδέλφων. Ειδικότερα αποφασίστηκαν τα εξής: α) Ενεργοποίηση της ιστοσελίδας της Ένωσης. Σ’ αυτό θα γίνονται αναρτήσεις με ανακοινώσεις του Δ.Σ., όταν υπάρχουν ειδήσεις και εξελίξεις που ενδιαφέρουν τα μέλη της Ένωσης και β) η ενημέρωση των συναδέλφων στα γραφεία της Ένωσης θα γίνεται όχι κάθε εβδομάδα (κάθε Τετάρτη) όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά ανά δεκαπενθήμερο και συγκεκριμένα την δεύτερη και την τέταρτη Τετάρτη του μήνα. Έτσι την πρώτη Τετάρτη του μήνα συνεδριάζει με άνεση χρόνου το Δ.Σ. και, μεταξύ των άλλων, θα προετοιμάζει και τις ενημερωτικές ανακοινώσεις που θα κάνει την επόμενη Τετάρτη (δεύτερη του μήνα) στους συναδέλφους. Στην πράξη διαπιστώθηκε ότι συνήθως δεν υπάρχουν τόσο συχνές και ραγδαίες εξελίξεις ώστε να είναι αναγκαία η ενημέρωση των συναδέλφων κάθε εβδομάδα. Εννοείται, πως αν παρίσταται ανάγκη επείγουσας ενημέρωσης των συναδέλφων, θα γίνονται έκτακτες ανακοινώσεις ακόμη και συγκεντρώσεις, με πρωτοβουλία του Δ.Σ. Η απόφαση αυτή, ελήφθη με ψήφους εννέα (9) έναντι μίας (1). Το μέλος του Δ.Σ. Αγγελική Σμυρνιού, είχε τη γνώμη ότι η ενημέρωση των συναδέλφων πρέπει να γίνεται όπως γινόταν μέχρι τώρα (κάθε Τετάρτη του μήνα), γιατί οι συνάδελφοι συνήθισαν στον τρόπο αυτό ενημέρωσης και θα τον περιμένουν. Έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής από το μήνα Ιανουάριο του 2019.
  3. Αποφασίστηκε η στενή παρακολούθηση των δικαστικών διεκδικήσεων και η άμεση ενημέρωση των συναδέλφων για κάθε νέα δικαστική ή εξώδικη ενέργεια.
  4. Αποφασίστηκε, κατ’ αρχήν, η Γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα προηγηθεί έρευνα και μελέτη σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Επιθεώρηση Εργασίας κλπ.) για τις συνθήκες και τους όρους πρόσληψης ωρομισθίου υπαλλήλου μερικής απασχόλησης (3-4 ημέρες του μήνα) και δαπάνη που απαιτείται για την πρόσληψη αυτή (αμοιβή, εισφορά ασφάλισης κλπ.) και ακολούθως το Δ.Σ. θα καταλήξει σε οριστική απόφαση. Η έρευνα και η εισήγηση θα γίνει από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Ταμία της Ένωσης.
  5. Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί τον κατάλληλο χρόνο η εκδήλωση κοπής της πίτας του νέου έτους 2019. Στο επόμενο Δ.Σ. θα οριστεί επιτροπή για την οργάνωση της εκδήλωσης.
  6. Αποφασίστηκε η κάλυψη από την Ένωση των εξόδων μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. που διαμένουν εκτός Αθηνών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και τις λοιπές δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ