ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όλοι οι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί και τα μέλη του ΝΣΚ, που μπορούν να είναι μέλη της Ένωσης, ανέρχονται  σε 2.700 και άνω.


Τον τελευταίο χρόνο προσέλευση εγγραφής νέων μελών είναι μεγάλη, διότι έχουν συνειδητοποιήσει όλοι ότι μόνο με μία ισχυρή ΕΝΩΣΗ θα μπορέσουν να επιλυθούν τα προβλήματά μας (συνταξιοδοτικά-οικονομικά κ.α)

Το δικαίωμα εγγραφής, όπως  καθορίστηκε με παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ., είναι δέκα (10€) Ευρώ  και η ετήσια συνδρομή είκοσι (20€) Ευρώ .

Για να εγγραφούν μέλη της Ενωσής μας απαιτούνται :

  1. Μία φωτογραφία
  2. Δικαιωμα εγγραφής ποσού δέκα (10€) Ευρώ
  3. Ετήσια Συνδρομή τρέχοντος έτους ποσού είκοσι (20€) Ευρώ.
  4. Αιτηση στην Ενωση

Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται στον παρακάτω λογαριασμό της Ενωσης και αντίγραφο αυτού παραδίδεται ή αποστέλλεται στην Ταμία της Ενωσης . 

ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΩΣΗΣ

ΕUROBANK :  0026-0303-18-0101099119


 Η Ένωση στεγάζεται σε αίθουσα, που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦ. 924

(Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Κυρίλλου Λουκάρεως,) ΕΙΣΟΔΟΣ από οδό Κυρίλλου Λουκάρεως

Τηλέφωνο & fax : 210 6449437

e-mail : ensyndic@gmail.com.


Τα γραφεία της ‘Ενωσης είναι ανοικτά κάθε Τετάρτη από ώρα  09 :30΄έως 13.00΄, κατά την οποία παρίσταται ικανός αριθμός συναδέλφων και περί ώρα 12:00 γίνεται ενημέρωση, για τρέχοντα θέματα.Όμως τα μέλη μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη του Δ.Σ. και τις υπόλοιπες ημέρες.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ οργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις, όπως η κοπή της βασιλόπιτας, εκδρομές στο εσωτερικό και εξωτερικό, συνεστιάσεις των μελών μας κ.α.