ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερώνουμε τα μέλη  της Ενωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων απηύθυνε σε όλες τις Δ.Ο.Υ την παρακάτω διευκρινιστική του εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή των ΠΟΛ. 1147/2016 και 1161/2016.
Ειδικότερα αναφέρεται ότι “…Για την εφαρμογή των ΠΟΛ.1147/2016 και ΠΟΛ.1161/2016 και την εκ νέου εκκαθάριση των τροποποιητικών δηλώσεων των ετών 2013, 2014 και 2015 που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. από συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς που λαμβάνουν και σύνταξη από το Ε.Τ.Α.Α., απαιτείται η προσκόμιση στις Δ.Ο.Υ. από τα εν λόγω πρόσωπα σχετικής βεβαίωσης του Ε.Τ.Α.Α. από την οποία να προκύπτει, ξεχωριστά για καθένα από τα παραπάνω έτη, το ποσό εκείνο της ακαθάριστης σύνταξης του Ε.Τ.Α.Α. που οφείλεται στην ιδιότητά τους ως πρώην δικαστικών λειτουργών. “
Ενόψει αυτών συνιστούμε στα μέλη της Ένωσης να υποβάλουν στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) (πρώην  Ταμείο Νομικών) την παρακάτω αίτηση [ΑΙΤΗΣΗ (κάντε κλικ εδώ)] συμπληρωμένη και στη συνέχεια να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση που θα λάβουν από το  πιο πάνω Ταμείο, καθώς και το παρακάτω διευκρινιστικό έγγραφο του ΓΓ της ΑΑΔΕ,  στην αρμόδια Δ.Ο.Υ
Με  ευχές  σε όλους  για
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Η Γενική Γραμματέας της Ενωσης
Αγγελική Σμυρνιού