ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Επιστολή της Πρoέδρου της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Κας Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου, Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν Κλωντ Γιούνκερ

 Association des Magistrats Grecs                                                         ΕΝΩΣΗ
Association of Greek Judges and Prosecutors                      ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
            Tribunal de Première Instance                                     ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
              10171 Athènes Grèce                                              (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
          email: endikeis@otenet.gr                                                  ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
Tel.0032108827380- Fax 0032108841529                               
    Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2015
    Αρ. Πρωτ. 11
Αξιότιμε κ Πρόεδρε,
Ο Ελληνικός Λαός στηρίζει την Ελληνική Κυβέρνηση στον αγώνα της κατά της λιτότητας. Τα εξοντωτικά οικονομικά μέτρα, τα οποία επιβλήθηκαν στους Έλληνες πολίτες (μείωση των μισθών και των συντάξεων, μέχρι 50%, αύξηση της φορολόγησης, απολύσεις εργαζομένων κλπ), είχαν ως αποτέλεσμα τη φτωχοποίηση, το κλείσιμο των καταστημάτων και των επιχειρήσεων, την ανεργία, την ύφεση της οικονομίας και τη δυστυχία του μεγαλύτερου μέρους του Ελληνικού Λαού, ο οποίος ουδεμία ευθύνη έχει για την σπατάλη του δημοσίου χρήματος, από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις και για την εσφαλμένη φορολογική πολιτική, η οποία εφαρμόστηκε, μετά την υπογραφή του Μνημονίου και κάτω από την επίβλεψη της Τρόικα. Τα ανωτέρω μέτρα αποδείχθηκαν ανεπιτυχή, αφού η ύφεση συνεχίζεται, όπως επίσης, συνεχίζεται η φοροδιαφυγή των πλουσίων.
Η Ελληνική Κυβέρνηση και ο Ελληνικός λαός ζητούν να εξευρεθεί λύση, η οποία, μπορεί να φέρει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, μια λύση η οποία μπορεί να σταματήσει τη φτωχοποίηση και τη δυστυχία.
Η  Ιστορία και ο πολιτισμός της Ελλάδας (οι αρχαιότεροι στην Ευρώπη) αποδεικνύουν ότι ο Ελληνικός λαός είναι λαός αξιοπρεπής, υπερήφανος, δραστήριος και δημιουργικός.
Εκτιμούμε πολύ κ. Πρόεδρε τις θετικές προσπάθειες σας για την εξεύρεση λύσης.
Εμείς οι Έλληνες Δικαστικοί Λειτουργοί, ως τμήμα του Ελληνικού Λαού σας παρακαλούμε να παρέμβετε προς τα άλλα Θεσμικά Ευρωπαϊκά Όργανα και προς τις Κυβερνήσεις των άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών, υπέρ των προτάσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης για να εξευρεθεί λύση, η οποία, θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη, χωρίς την παράταση του Μνημονίου, χωρίς μέτρα λιτότητας, μια λύση η οποία θα επιτρέψει στον Ελληνικό λαό  να ξαναβρεί την αξιοπρέπειά του.
Όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι πρέπει να καταλάβουν ότι η λύση στο Ελληνικό ζήτημα θα ωφελήσει όχι μόνο τον Ελληνικό Λαό, θα ωφελήσει επίσης και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
                                Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος
Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου
Αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου
   Association des Magistrats Grecs                                                         ΕΝΩΣΗ
Association of Greek Judges and Prosecutors                      ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
            Tribunal de Première Instance                                     ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
              10171 Athènes Grèce                                              (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
          email: endikeis@otenet.gr                                                ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
Tel.0032108827380- Fax 0032108841529                               

Athènes, le 13 Février 2015

No Protocole :11

Vers le Président de la Commission Européenne
Mr Jean- Claude Juncker
Honorable Mr le Président,
Le peuple Grec support le Gouvernement Grec a son combat contre la frugalité. Les mesures économiques exténuantes, qui sont imposées aux citoyens Grecs, (réduction des traitements et des retraites, jusqu’à 50%, augmentation de la fiscalité, révocations d’ employés etc), avaient comme résultat la pauvreté, la fermeture des magasins et des entreprises, le chômage, l’ abaissement de l’économie et la misère de la plus grande partie du peuple Grec, qui n’a aucune responsabilité pour la prodigalité de l’ argent public par les Gouvernements précédents et pour la politique financière fautive, qui est appliquée, après la signature du Mémorandum et sous la surveillance de Troïka. Les mesures ci – dessus sont démontrées sans succès, puisque l’abaissement continue d’exister et aussi la fraude fiscale des riches continue d’exister.
Le Gouvernement Grec et le peuple Grec demande de trouver une solution, qui peut porter de développement et de postes de travail, une solution qui peut arrêter la pauvreté et la misère.
L’histoire et la civilisation de la Grèce (la plus ancienne dans le Europe) prouvent que le peuple Grec est un peuple digne, fier, actif et créatif.
Nous estimons bien, Mr le Président, vos efforts positifs pour faire trouver de solution. Alors, nous, les Magistrats Grecs, comme partie du peuple Grec, nous vous prions d’intervenir auprès des autres Organes Institutionnels Européens et auprès des Gouvernements des autres Etats Européens, en faveur des propositions du Gouvernement Grec, pour trouver une solution, qui va assurer le développement, sans la prolongation du Mémorandum, sans des mesures d’ austérité, une solution qui permettera au peuple Grec de retrouver sa dignité.
Tous les partenaires Européens doivent comprendre que la solution du sujet Grec, profitera, pas seulement le peuple Grec, elle profitera aussi toute l’Union Européenne.
Avec estimation
La Présidente
Vassiliki Thanou – Christofilou
Vice Président de la Cour de Cassation
πηγή: ende.gr