Επείγουσα ανακοίνωση για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων

Γίνεται γνωστό στους συναδέλφους ότι με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γεωργίου Πιτσιλή, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων για τα αναδρομικά ποσά των ετών 2015, 2016 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022. Στο μεταξύ (αρχές Ιανουαρίου) θα γίνει η διόρθωση των βεβαιώσεων αποδοχών (-25%) και για την σύνταξη του Δημοσίου. Επομένως, πρέπει να περιμένουμε τη διόρθωση και μέσα στη νέα προθεσμία να υποβάλουμε τις τροποποιητικές δηλώσεις.

Κατόπιν αυτού, δεν υπάρχει λόγος να υποβάλουμε εσπευσμένα τις δηλώσεις και να αφαιρέσουμε μόνοι μας το 25% της μείωσης από τα αναδρομικά της σύνταξης του Δημοσίου.

Χρόνια πολλά με υγεία και αισιοδοξία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο