ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 2008

Μετά από επικοινωνία με τη Γραμματεία του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 Συντ. (Μισθοδικείου) σχετικά με τις αγωγές που εκκρεμούν και αφορούν αναδρομικές αποδοχές ετών 2007 και πριν, που μας έχουν ήδη καταβληθεί, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι είναι απαραίτητη η άμεση υποβολή δήλωσης παραίτησης από τα σχετικά δικόγραφα, ώστε να μην επιδικαστούν σε βάρος μας δικαστικά έξοδα.

Για το σκοπό αυτό, ενόψει του ότι επίκειται ο προσδιορισμός των υποθέσεων και προς διευκόλυνση τόσο των συναδέλφων, όσο και της Γραμματείας του Μισθοδικείου, εφιστούμε την προσοχή των συναδέλφων – μελών της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του ΝΣΚ και εφόσον δεν έχουν ήδη προβεί σε σχετικές ενέργειες, ώστε να επικοινωνήσουν οι ίδιοι με τη Γραμματεία του Μισθοδικείου και να υποβάλλουν τις παραιτήσεις από τα δικόγραφα, χωρίς να χρειάζεται άλλη ενέργεια από τους Δικαστικούς Λειτουργούς.

Η Γραμματεία του Μισθοδικείου βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Αρσακείου Μεγάρου – ΣΤΕ, όπου στεγάζεται το Μισθοδικείο.

Διεύθυνση: Σταδίου 65, Αθήνα 105 51 .

Υπεύθυνοι γραμματείς: Οι κυρίες Κουμουτσάκου και Σιμάτη
Τηλέφωνα γραμματείας: 2132102207 και 2132102308

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 1) gsimati@adjustice.gr και 2) mkoumoutsakou@adjustice.gr

Αθήνα, 26 Απριλίου 2017

Η Γενική Γραμματέας της Ενωσης

Αγγελική Σμυρνιού