ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, το οποίο δημοσιεύτηκε και διατάχτηκε η εγγραφή του στα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με τη με αριθ. 2303/30.5.1986 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και στη συνέχεια τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και μεταγλωττίστηκε με την υπ’ αριθμ. 4017/28.11.1994 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου, ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία

«ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ».

Μέλη της Ενωσης είναι :

  • Οι συνταξιούχοι όλων των κλάδων της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
  • της ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
  • του  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ,
  • του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ και των ΜΕΛΩΝ του ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του ΚΡΑΤΟΥΣ,
  • καθώς και οι σύζυγοι αποβιωσάντων μελών μας.

Συνταξιοδοτούμεθα, κατά το Σύνταγμα, στο 67ο έτος της ηλικίας μας και υπαγόμαστε  στην ειδική προστασία του άρθρου 21 παρ.3 του Συντάγματος .