Καθυστέρηση απονομής συντάξεων από e-ΕΦΚΑ – πρώην ΕΤΤΑ-ΤΑΝ

ΠΡΟΣ: e-ΕΦΚΑ – Τομέα Σύνταξης Νομικών – Πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση απονομής συντάξεων από e-ΕΦΚΑ – πρώην ΕΤΤΑ-ΤΑΝ

Σε συνέχεια των προφορικών (τηλεφωνικών) οχλήσεών μας, σας ενημερώνουμε και πάλι ότι η καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων προς τους δικαστικούς λειτουργούς από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, που συνεχίζεται, έχει ξεπεράσει κάθε όριο αναμονής, αφού σε πολλούς δικαστικούς λειτουργούς δεν έχει απονεμηθεί ακόμη η σύνταξη από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, παρότι έχουν παρέλθει τέσσερα (4) και πλέον έτη από τη συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο (ΕΦΚΑ).

Είναι αυτονόητο ότι μετά τη σημαντική περικοπή της κύριας σύνταξής τους, οι δικαστικοί λειτουργοί έχουν ανάγκη και το ποσό αυτό της σύνταξης από το ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσής τους.

Ενόψει των ανωτέρω παρακαλούμε να επισπεύσετε την απονομή της σύνταξης του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ στους δικαστικούς λειτουργούς, γιατί η υπομονή και η ανοχή τους από την ανεπίτρεπτη και πρωτοφανή αυτή καθυστέρηση απονομής της σύνταξης που κατά νόμο δικαιούνται, έχουν εξαντληθεί προ πολλού.

Κοινοποίηση: κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Με τιμή,
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κων/νος Βαμβακίδης                        Γεωργία Μουτεβελή

Πρόεδρος Εφετών ε.τ.                             Ειρηνοδίκης ε.τ.