Ο λόγος του Προέδρου του Δ.Σ της ‘Ενωσης στη Γενική Συνέλευση 21/01/2015

Κων/νου Βαλμαντώνη, Επιτίμου Αρεοπαγίτη


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σας καλωσορίζω στη σημερινή ετήσια γενική συνέλευση της ‘Ενωσής μας, που στους κόλπους της περιλαμβάνει τους συνταξιούχους όλων των κλάδων και βαθμών της δικαιοσύνης και των λειτουργών –μελών του Ν.Σ.Κ. .

Για τις άγιες ημέρες που πέρασαν και για το Νέο έτος 2015 εύχομαι υγεία και ευτυχία ατομικά και στις οικογένειές σας.

Κατά το έτος 2014 έγιναν αρχαιρεσίες στις 15/5/2014 και ανανεώθηκε το Δ.Σ. της ‘Ενωσης κατά το ήμισυ σχεδόν των μελών του. Μπήκαν στο Δ.Σ. νεότεροι συνάδελφοι γνώστες της νέας τεχνολογίας και έτσι θα είναι  η ενημέρωση ταχύτερη και καλύτερη.

Το διαρρεύσαν έτος αναλώθηκε η δραστηριότητα του Δ.Σ. στο απασχολούν τα μέλη της ‘Ενωσης και όλους τους συνταξιούχους  οικονομικό ζήτημα και συγκεκριμένα οι περικοπές που υπέστημεν στη σύνταξή μας.  Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Τα πεπραγμένα του έτους θα τα αναγνώσει η κα Γενική Γραμματέας και τα της οικονομικής  διαχείρισης η κ. Ταμίας και η  Εξελεγκτική Επιτροπή.

Θέλω, όμως, όσον αφορά την εξέλιξη των Συντάξεων να αναφερθώ συνοπτικά στη Γ. Σ. και να κατατοπίσω τους συναδέλφους τόσο για τον καταιγισμό των περικοπών, όσο και   για τις προσπάθειες που κατάβαλε το Δ.Σ της ‘Ενωσης.

Οι περικοπές στις συντάξεις μας άρχισαν το έτος 2010.

Με τους νόμους 3833 και 3845/2010 έγιναν περικοπές στα επιδόματα των εν ενεργεία δικαστών. Εξαιτίας αυτών έγινε αναπροσαρμογή των συντάξεων και εξ ολοκλήρου κατάργηση των επιδομάτων (δώρων) εορτών και αδείας. Η μείωση αυτή ανήλθε σε ποσοστό στο 13% περίπου της κύριας σύνταξης.

Με το ν. 3865/2010 επιβλήθηκε  εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων για σύνταξη  πάνω από 3.500 ευρώ προς 10%, το οποίο αυξήθηκε με το ν . 4002/2011 άλλο 4%, σύνολο 14%. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αποδοχών, πριν από τις μειώσεις και τις κρατήσεις. Προσωπικά σας αναφέρω ότι μου κρατούν για ΕΑΣ 818,26 ευρώ και για την έκτακτη εισφορά του ν. 3986/2011, δηλαδή αυτή που πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι, 41,36 ευρώ. Η ειρωνία είναι ότι στο Ενημερωτικό Σημείωμα, το σημερινό, φέρομαι να έχω ακαθάριστα ποσά (Βασική σύνταξη 5.637,01 + ΕΟΒ Συζύγου 35,00 + Επ. Εξομάλυνσης 207,00=) 5.879,01 ευρώ και ΕΑΣ (5.637,01 + 207,00=5.844,01Χ14=) 818,16 ευρώ. Από αυτά παίρνω καταλήγει να παίρνω με την ετήσια εκκαθάριση και την προσθήκη ελαχίστων άλλων εισοδημάτων, περί τις 2.000 ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 1/3. Και αυτά ενώ συνταξιοδοτήθηκα με τις αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου και συντάξιμα έτη σχεδόν 40.

Με το ν . 4024/2011 μειώθηκε η σύνταξη κατά 20% για ποσό πάνω από 1.200 ευρώ.

Με το ν. 4051/2012 μειώθηκε η σύνταξη κατά 12% για ποσό πάνω από 1.300 ευρώ.

Με το νέο μισθολόγιο του ν. 4093/2012 έγινε η μείωση του βασικού μηνιαίου μισθού του πρωτοδίκη από 2.067 ευρώ σε 1.778 ευρώ, ποσοστό 13%. Με τον ίδιο ν.  4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4111/2013 μειώθηκε η σύνταξη κατά 20% για πάνω από 3.000 ευρώ.

Το σύνολο των μειώσεων για ποσό πάνω από 1.200 ευρώ φτάνει σε (13 + 20 + 12 + 14 + 20 +13=) 92%, δηλαδή κρατείται σχεδόν όλο το ποσό πάνω από αυτό των 1.300 ευρώ περίπου τον μήνα, έτσι επήλθε πλήρης ισοπέδωση όλων των συντάξεων. Αυτό είπε στη αγόρευσή του και ο κ. Γενικός Επίτροπος του Ε.Σ. στις 5/2/2014 κατά την συζήτηση της προσφυγής συναδέλφου μας, που αφορούσε την αντισυνταγματικότητα των περικοπών και κατά την οποία ασκήσαμε παρεμβάσεις. Αν λάβουμε υπόψη ότι στο νόμο αυτό δόθηκε αναδρομική ισχύς από 1/8/2012 και μας κρατήθηκαν ως αδικαιολογήτως  εισπραχθέντα ένα εξάμηνο, στις αρχές του έτους 2013 ο μέσος όρος της σύνταξης ήταν περί τα 1.000 ευρώ. Πολύ χειρότερη ήταν η κατάσταση για μια κατηγορία συναδέλφων μας που για διάφορους λόγους, οι περισσότεροι για λόγους υγείας, πήραν σύνταξη σε ηλικία κάτω των 60 ετών.

Πέραν τούτων οι μειώσεις αυτές επιβλήθηκαν και στη σύνταξη του Ταμείου Νομικών και άλλαξε επί τα χείρω η φορολογία ώστε η σύνταξη του Τ.Ν. να κατέλθει κάτω από το μισό.

Μετά το νέο μισθολόγιο με το ν. 4093/2012 από τους ενεργεία δικαστές έγινε προσφυγή στο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος, το λεγόμενο μισθοδικείο. Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 88/2013 απόφαση η οποία έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η περικοπή των συντάξεων που επέφερε ο ν. 4093/2012 με το καινούργιο μισθολόγιο.

Κατά της πράξης μείωσης της σύνταξης με βάση το ν. 4093/2012 ασκήσαμε και οι συνταξιούχοι έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Συζητήθηκε στις 6/2/2014 και κατά πληροφορίες εκδόθηκε απόφαση υπ’ αριθμ. 4327/2014, η οποία είπε τα ίδια με το Μισθοδικείο και για μας τους συνταξιούχους.

Το Ελληνικό Δημόσιο μετά την έκδοση της απόφασης του μισθοδικείου με το ν. 4207/2014 αναγνώρισε την υποχρέωσή του, που απορρέει από την απόφαση 88/2013 και όρισε ότι θα εκδοθεί  κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία θα ρυθμίζει τον τρόπο και χρόνο καταβολής των αναδρομικών του διαστήματος από 1/8/2012 έως 30/6/2014. ‘Όμως, εν τω μεταξύ εκδόθηκε ο ν. 4307/2014 με τον οποίο ορίστηκε ότι θα καταβληθούν το 50% των αναδρομικών του διαστήματος αυτού και αυτά ορίστηκε με Κ.Υ.Α (κοινή  απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης)  η καταβολή σε 36 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη σύνταξη του μηνός Φεβρουαρίου 2015.    Για την περικοπή του 50% με επιμέλεια της ‘Ενωσης συντάχτηκε έγγραφο- όχληση που κατατέθηκε στο Ν.Σ.Κ.  Τα αναδρομικά του 5μήνου από 1/7-30/11/2014, τα οποία κατά την Κ.Υ.Α ορίστηκε ότι θα εκκαθαρισθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2015, ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες μας,  καταβλήθηκαν στις 22/12/2014.

Να σημειωθεί ότι καθόλο το χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης του Μισθοδικείου και εφεξής, κατά το οποίο γίνονταν διαπραγματεύσεις για την επαναφορά των μισθών και συντάξεων των δικαστικών λειτουργών το Δ.Σ. της ‘Ενωσης είχε επισκεφθεί κατ’ επανάληψη τον Υπουργό Δ/νης και συνάδελφό μας κ. Αθανασίου και συμμετέσχε με μέλη του σε συσκέψεις που έγιναν με όλες τις δικαστικές Ενώσεις στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα τον τότε Υπουργό κ. Στουρνάρα.

‘Ετσι έχουν εν άκρα συντομία τα συνταξιοδοτικά μας.

Απομένουν  άμεσες ενέργειες που αφορούν τη σύνταξή μας :

Α) Η διεκδίκηση του 50% των αναδρομικών του χρονικού διαστήματος από 1/8/2012 έως 30/6/2-014, δηλ. 23 μηνών. ’Εχουμε προθεσμία. Θα επιμεληθεί η ’Ενωση για σύνταξη σχεδίου με τρόπο ώστε να  μη επιβαρυνθούν οι συνάδελφοι οικονομικά. Δηλαδή να υπογράψουν μόνοι αγωγή και να βάλουν δικηγόρο που απαιτείται κατά την συζήτηση, η οποία  μπορεί και να μη γίνει, όπως συνέβη με την ένσταση και έφεση το 2014 στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Να σημειωθεί ότι με επιμέλεια της ‘Ενωσης έγιναν προσφυγές για την παρακράτηση των αναδρομικών και την αναπροσαρμογή (μείωση) των συντάξεων με το ν. 4093/2012 (νέο μισθολόγιο). ‘Ηδη τα ένδικα αυτά βοηθήματα κατέστησαν άνευ αντικειμένου, καθόσον το Ελληνικό Δημόσιο αναγνώρισε τα αιτήματά μας, κατάργησε την με το ν. 4093/2012 μείωση και επέστρεψε έστω και εν μέρει τα κρατηθέντα σε εκτέλεση των διατάξεων του ν. 4093/2012.

Τονίζω ότι όλα αυτά, δηλαδή η άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων, έγιναν  χωρίς καμιά επιβάρυνση των συναδέλφων, εκτός από την σχετική ταλαιπωρία μας.

Β)  Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Στις 17/12/2014 συζητήθηκε στο Ε.Σ. αγωγή συναδέλφου, συν/χου Αντ/δρου του ΣτΕ, την οποία παρακολούθησε η ‘Ενωση με μέλη της. Είχαμε ασκήσει μεμονωμένα αγωγές στο Μισθοδικείο για τον υπολογισμό της ΕΑΣ. Συζητήθηκε το Μάϊο 2014 και απόφαση δεν εκδόθηκε ακόμη. Με τη δίκη που έγινε του συναδέλφου αμφισβητείται η νομιμότητα της ΕΑΣ με τον ισχυρισμό   ότι είναι παρόμοια επιβάρυνση με τον προηγούμενο  ΛΑΦΚΑ και άρα αντισυνταγματική. Θα κάνουμε σχέδιο, αλλά καλό  είναι να μη βιαστούμε  ώστε να εκδοθεί η απόφαση επί της πιλοτικής δίκης. Προθεσμία, όπως έχουν τα πράγματα  έχουμε μέχρι τέλος του έτους, για να διεκδικήσουμε τις διαφορές από 1/1/2013 και εφεξής. Πιθανόν να χάσουμε λόγω παραγραφής κάποιο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού», διάταξη αντίστοιχη με όμοια διάταξη του ν.δ. 321/1969, όπως έκρινε τελικά το  ΑΕΔ  ( απόφαση 1/2012) η παραγραφή της απαίτησής μας κατά του Δημοσίου είναι 2ετής.

Κύριοι συνάδελφοι

Εμείς που υπηρετήσαμε μια ζωή τη δικαιοσύνη της πατρίδας μας, πήραμε σύνταξη στα 67 και τώρα απόμαχοι της ενεργού δράσης κατανοήσαμε ευθύς εξ αρχής  την οικονομική κρίση στην οποία περιήλθε η χώρα μας κατά την  τελευταία 5ετία και γιαυτό με καρτερία υπομείναμε τις περικοπές των συντάξεων, κύριων και επικουρικών. Αλλά μέχρις ενός σημείου. Με τις μειώσεις, τους  φόρους  και τις κρατήσεις φτάσαμε  στο σημείο να μη μπορούμε να ζήσουμε. Το καλοκαίρι του 2013, με την παρακράτηση των μειώσεων αναδρομικά από 1/8/2012, με παίρνανε τηλέφωνο ανήμποροι υπερήλικες συνάδελφοι και μου έλεγαν «Κάνετε  κάτι, δεν μπορούμε να ζήσουμε».  Αυτά μετέφερα στο Μέγαρο ΜΑΞΙΜΟΥ στις 24/7/2013, όταν είχε την καλοσύνη μαζί με τις άλλες ενώσεις να καλέσει και να ακούσει και  μας ο Πρωθυπουργός της χώρας. Του ανέπτυξα ότι έχουμε περιέλθει σε απόγνωση και η κατάσταση των ηλικιωμένων είναι τραγική, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες της ζωής.    ‘Εδειξε κατανόηση.  Για να είμαστε ειλικρινείς και να μη τα ισοπεδώνουμε όλα, η νομοθετική ρύθμιση και των συνταξιούχων μαζί με τους εν ενεργεία δικαστές και η μερική ικανοποίηση με την αποδοχή της απόφασης 88/2013 του Μισθοδικείου είναι και αυτό δείγμα της κατανόησης.

Πρέπει να ομολογήσω ότι σκοποί της ‘Ενωσης δεν είναι μόνο η ενασχόληση με τα οικονομικά, αλλά και άλλοι μεταξύ των οποίων ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είναι γεγονός ότι κατά το παρελθόν έτος αναλωθήκαμε πολύ με τα οικονομικά, γιατί υπέστημεν μεγάλες περικοπές. Για τις επαφές και ανταλλαγή απόψεων έχουμε ανοικτά τα γραφεία της ‘Ενωσης μια ημέρα της εβδομάδας, κάθε Τετάρτη. Τον ερχόμενο μήνα έχουμε προγραμματίσει την κοπή της βασιλόπιτας του Νέου έτους (2015) και δεξίωση στο ξενοδοχείο Τιτάνια, όπως λεπτομερώς θα σας ενημερώσει η κ. Γενική Γραμματέας και για μετά το Πάσχα αποφάσισε το Δ.Σ. να πραγματοποιήσουμε μετάβαση του Δ.Σ στην Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τους συναδέλφους της Βορείου Ελλάδος και ίσως το συνδυάσουμε με εκδρομή (Βεργίνα ή Αμφίπολη).

‘Οπως σας είπα στην αρχή στις αρχαιρεσίες της ‘Ενωσης τον Μάιο έγινε μερική ανανέωση του Δ.Σ. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που αποχώρησαν για την πολύτιμη προσφορά τους για πολλά χρόνια στο Δ.Σ. της  ‘Ενωσης. Θα αναφερθώ στον εισαγγελέα κ. Ιω. Κυριαζή, τους κ.κ. Βασ. Μούτσιο, εφέτη, Δημήτριο Λύρα, Πρόεδρο Εφετών  και την κα Οδέττη Κοντοπρία, ειρηνοδίκη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω  τους συναδέλφους με τους οποίους συνεχίζουμε την εθελοντική προσφορά, τους αντι/δρους κα Βρυώνη, Πρόεδρο Εφετών κ. Καραμέτο, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., κ.Μπακάλη, Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., την ταμία κ. Μουτεβελή, Ειρηνοδίκη, η οποία επί μία τριετία ήταν η ψυχή και κινητήρια δύναμη της ‘Ενωσης και τους νεοεισελθόντες στο Δ.Σ. κ.  τον  κ. Φαλτσέτο, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ και πρώην Πρόεδρο για πολλά χρόνια της ‘Ενωσης Διοικητικών Δικαστών και τους εφέτες  κ. Αγγελική  Σμυρνιού, τον κ. Γιώργο Ζώη και την κ. Βασιλική Κουβαρά.

Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς και όσους δεν μπόρεσαν να έλθουν στη σημερινή Συνέλευση,  μέλη της ΄Ενωσής μας, οι οποίοι με την συμμετοχή σας, μας ενθαρρύνετε  στην κοινή προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων μας και για μια όσο το δυνατόν καλύτερη ζωή.

Σας Ευχαριστώ