Η ομιλία της Γεν. Γραμματέως της Ένωσης Αγγελικής Σμυρνιού στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 21/01/2015 (Τα πεπραγμένα του Δ.Σ της ένωσης από 15/5/2014 έως 31-12-2014)

Κυρίες και Κύριοι

Εκ μέρους του ΔΣ της Ενωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος  Και Μελων Του Κύριου Προσωπικού Του Νομικού Συμβουλίου Του Κράτους σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη σημερινή  Τακτική Γενική Συνέλευση της Ενωσής μας. Η ενεργή συμμετοχή σας είναι σημαντική γιατί μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και γιατί μας βοηθάει να συνδιαμορφώσουμε τις δράσεις μας στο μέλλον και όπως κατά παράδοση γίνεται θα ανοίξω τις εργασίες του κύριου μέρους της Συνέλευσης με την ενημέρωσή σας για τις ενέργειές μας στο χρονικό διάστημα που πέρασε από της εκλογής μας στις 15-5-2014 πάνω σε όλα τα θέματα και τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών. Στη συνέχεια, μετά την ανάγνωση από την ταμία του απολογισμού του προηγούμενου έτους και του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, καθώς και από τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Εκθεσης για τη νομιμότητα των δαπανών, θα ακολουθήσει τοποθέτηση όποιου εκ των μελών επιθυμεί προκειμένου να ακούσουμε τις θέσεις τους, να δεχθούμε την κριτική σας και να διαμορφώσουμε από κοινού τις ενέργειές μας για την επίτευξη του στόχου μας.

Το Διοικητικό συμβούλιο της ένωσης, το οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ, ως Γενική Γραμματέας, προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 15/5/2014. Μέλη της Ενωσής μας είναι οι συνταξιούχοι όλων των κλάδων της πολιτικής και διοικητικής δικαιοσύνης, του συμβουλίου της επικρατείας, του ελεγκτικού συνεδρίου και μελων του κύριου προσωπικού του νομικού συμβουλίου του κράτους , καθώς και οι σύζυγοι αποβιωσάντων μελών μας. Αμέσως, από της συγκροτησεώς του Διοικητικού Συμβουλίου  σε σώμα ασχοληθήκαμε  με τα προβλήματα που απασχολούσαν τα μέλη μας, τα οποία ανάγονται κυρίως στη μείωση των συντάξεών μας, λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία έπληξε τη χώρα μας και η οποία για μας, τους δικαστικούς λειτουργούς ήταν ιδιαίτερα ισοπεδωτική από τον καταιγισμό των περικοπών των συντάξεων που επιβλήθηκαν από το έτος 2010 μέχρι σήμερα, αφενός από τις υπερβολικές μειώσεις των νόμων : 1.) του ν. 3865/2010 με τον οποίο επιβλήθηκε η εξοντωτική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η οποία ανέρχεται, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, σε ποσοστό 14% και άνω , 2. ) του ν. 4024/2011,που επέβαλε μείωση της σύνταξης 20%, 3.) του ν. 4051/2012, που επέβαλε μείωση της σύνταξης 12% και 4. ) του ν. 4093/2012 που επέβαλε μείωση της σύνταξης 20% και αφετέρου  της επέκτασης των μειώσεων δια των ανωτέρω νόμων 3865/2010, 4051/2012 και 4093/2012 και επί της σύνταξης του Ταμείου Νομικών, η οποία έχει μειωθεί πλέον κάτω του 50%.  Γιαυτό και η καθαρή μηνιαία διαφορά που προήλθε από την αποκατάσταση των συντάξεων  στο ύψος της 31-7-2012, κατ΄έφαρμογή του ν.4270/2014, με την  επαναφορά τους στο παλιό μισθολόγιο, σε εφαρμογή της απόφασης με αριθ. 88/2013 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2  του Συντάγματος  και της όμοιας για μας τους συνταξιούχους  απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα,  ανήλθε σε 200 έως το πολύ στον ανώτατο βαθμό 350 ευρώ και αφαιρουμένης και της ταυτόχρονης μείωσης του ΤΝ, η προκύπτουσα πραγματική αποκατάσταση είναι μικρότερη ενώ  η ονομαστική διαφορά για όσους συνταξιοδοτήθηκαν με πλήρη σύνταξη είναι από 1.000 έως 1500 ευρώ τον μήνα,.   Το μόνο που έγινε ήταν η ρηματική επαναφορά στο ύψος της 30-7-2012 αφού παρέμειναν όλες οι περικοπές – μειώσεις και κρατήσεις. Επειδή όμως οι περισσότερες μεικτές συντάξεις  είναι πάνω από το ποσό των 1200, 1300 και 3000 ευρώ , πάνω από τα οποία επιβλήθηκαν κυρίως οι μειώσεις των ανωτέρω νόμων , διασώζονται τα μικρά ως άνω ποσά που μας καταβλήθηκαν και διαμορφώνονται στο επίπεδο που λαμβάνει ο καθένας και έτσι με τον τρόπο αυτό φτάσαμε στην  ισοπέδωση.

Θα σας περιγράψω τώρα  ενδεικτικά ορισμένες χαρακτηριστικές ενέργειες και δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου στο χρονικό διάστημα από της εκλογής του την 15/5/2014 που διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες και έπειτα :

Στις 22/5/2014, με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου  και ήδη Προέδρου του Δ.Σ Κων/νου Βαλμαντώνη συνήλθαμε τα τακτικά μέλη και εκλέξαμε τη διοίκηση της Ενωσης για την επόμενη τριετία.

Στις 29/5/2014 συντάξαμε και διανείμαμε στα μέλη μας Σχέδιο Δήλωσης Επιφύλαξης των άρθρων 61 παρ. 5 του ν. 2238/1994 και 20 του ν. 4174/2013 , επί της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κατ΄ εφαρμογή της με αριθ. 89/2013 απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος , με την οποία έγινε δεκτό ότι η φορολογική μεταχείριση της βουλευτικής αποζημίωσης καταλαμβάνει εξίσου και τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών.

Στις 05/06/2014 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου :  α ) ορίσαμε ότι από 16/09/2014 η προσέλευση και ενημέρωση των μελών της Ενωσης θα γίνεται εβδομαδιαίως κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ αντί της Πέμπτης που γινόταν μέχρι τότε και ότι το Δ.Σ θα συνεδριάζει τακτικά την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, β ) Ανακηρύξαμε επίτιμα μέλη του Δ.Σ τα διατελέσαντα επί σειρά ετών και προσφέραντα πολύτιμες υπηρεσίες μέλη του Δ.Σ : Ιωάννη Κυριαζή, επίτιμο Εισαγγελέα Εφετών, Οδέττη Κοντοπρία, επίτιμο Ειρηνοδίκη, Βασίλειο Μούτσιο,επίτιμο Εφέτη και Δημήτριο Λύρα, επίτιμο Πρόεδρο Εφετών και γ) Στις 5-6-2014 με έγγραφό μας  ζητήσαμε  και ακολούθως εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, η είσοδος των μελών μας στα Στρατιωτικά Πρατήρια- Προμηθευτικούς Οργανισμούς και Λέσχες, προκειμένου να προμηθεύονται από εκεί τα προς πώληση προϊόντα και να εστιάζονται σάυτές, αντίστοιχα .  Η δυνατότητα αφορά τα πρατήρια και Λέσχες του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, για τα οποία εντός των επόμενων ημερών θα σας ανακοινωθεί ειδικός κατάλογος με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα είδη των κατά τόπους Πρατηρίων και Λεσχών. Ακολούθως μας ζητήθηκε από τα ανωτέρω σώματα , με έγγραφό  το οποίο παραλάβαμε την 17-9-2014 όταν άνοιξε το γραφείο της Ενωσης μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, να τους αποστείλουμε σε ηλεκτρονική μορφή κατάσταση των μελών που επιθυμούν, στην οποία να αναγράφεται μεταξύ άλλων στοιχείων και ο αριθμός της Αστυνομικής Ταυτότητας. Προς τούτο έπρεπε να γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με κάθε μέλος χωριστά, εκτός αυτών που μας το δήλωσαν μόνοι τους ,το γεγονός δε τούτο παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκολίες και καθυστερήσεις και καταφέραμε να την ολοκληρώσουμε πριν λίγες ημέρες .

Στις 26/6/2014 ενημερώσαμε τα μέλη μας ότι κατατέθηκε και ψηφίστηκε Τροπολογία , η οποία στη συνέχεια αποτέλεσε το άρθρο 183 του ν. 4270/28-6-2014 σύμφωνα με το οποίο επανήλθε σε ισχύ από 1-8-2012 το παλιό ειδικό μισθολόγιό μας και οι μισθοί και οι συντάξεις μας επανήλθαν στα επίπεδα που ίσχυαν την 31-7-2012 σε εφαρμογή της απόφασης με αριθ. 88/2013 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2  του Συντάγματος  και της όμοιας για μας τους συνταξιούχους  απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα.

Στη συνέχεια η Ενωση διέκοψε τις εβδομαδιαίες συναντήσεις των μελών λόγω των καλοκαιρινών διακοπών και με ανακοίνωση ενημερώσαμε τα μέλη μας ότι αυτές θα επαναληφθούν στις 17 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη σύμφωνα με την αναφερόμενη ανωτερω προηγούμενη απόφασή μας.

Καθ’ολη τη διάρκεια του καλοκαιριού είχαμε επικοινωνία με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με το χρόνο πληρωμής μας σύμφωνα με τον ν. 4270/2014 και κάναμε τα ανάλογα τηλεφωνικά διαβήματα γιαυτό. Οι εν λόγω δε υπάλληλοι μας ενημέρωσαν με κατηγορηματικό τρόπο ότι θα πληρωθούμε στο τέλος Οκτωβρίου 2014 , γιαυτό και ενημερώσαμε τα μέλη μας σχετικά. Ομως, όπως στη συνέχεια μας ενημέρωσαν οι ίδιοι , λόγω μεγάλου φόρτου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων,  δεν προλάβαιναν να ετοιμάσουν τις σχετικές καταστάσεις και ότι τέλος Νοεμβρίου θα καταβαλόταν η σύνταξη του Δεκεμβρίου αναπροσαρμοσμένη σύμφωνα με το ν. 4270/2014, οι δε διαφορές που προέκυπταν από την εφαρμογή του νόμου αυτού θα κατεβάλοντο τον Δεκέμβριο 2014. Στο μεταξύ αναμέναμε  την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία θα καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής της διαφοράς αποδοχών, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου (28-6-2014), προς τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων των βαθμίδων πλην η έκδοσή της συνεχώς αναβαλόταν .

Στις 17/9/2014 επανελήφθησαν οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των μελών μας, και ακολούθως  το Δ.Σ αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου, η οποία και πραγματοποιήθηκε στις 26/9/2014 προκειμένου να του θέσουμε τα προβλήματά μας και να ζητήσουμε την επίλυσή τους , κυρίως διότι καθυστερούσε αδικαιολόγητα τόσο η πληρωμή των συντάξεών μας σύμφωνα με το παλιό μισθολόγιο κατ΄έφαρμογή του ν. 4270/2014 , όσο και η έκδοση της ΚΥΑ των των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θα καθόριζε το χρόνο και τη διαδικασία καταβολής των αναδρομικών του χρονικού διαστήματος από 1-8-2012 μέχρι 30-6-2014.

Ζητήθηκε επίσης συνάντηση με τον Πρόεδρο και Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30-9-2014 προκειμένου αφενός να τους ενημερώσουμε για τις υπερβολικές ισοπεδωτικές περικοπές των συντάξεών μας και αφετέρου να ενημερωθούμε για την καθυστέρηση δημοσίευσης της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της ανωτέρω πυλωτικής δίκης,η οποία τελικά δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο 2014 ,αλλά και τι μέλει γενέσθαι για τις εκκρεμείς υποθέσεις όπως για την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης , ( ΕΑΣ), η οποία τελικά συζητήθηκε στις 17-12-2014 , και τη συζήτηση της οποίας παρακολουθήσαμε ο Πρόεδρος  κ. Κων/νος Βαλμαντώνης και η ομιλούσα .

Στις 1/10/2014 ενημερώσαμε τα μέλη μας για τις ανωτέρω επισκέψεις. Ειδικότερα  ότι ο Υπουργός , στον οποίο μεταξύ άλλων θέσαμε κυρίως το φλέγον  θέμα  της πληρωμής των συντάξεών μας , σύμφωνα με το παλιό μισθολόγιο που ίσχυε την 31-7-2014 και των προκυπτουσών διαφορών από της εφαρμογής του ανωτέρω ν. 4270/2014 καθώς και της καθυστέρησης εκδόσεως της ανωτέρω  κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία θα καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής της διαφοράς αποδοχών, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου (28-6-2014). Ειδικότερα : Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αφου επικοινώνησε και με τον Γενικό Γραμματέα της ανωτέρω Αρχής Πληροφορικών Συστημάτων μας διαβεβαίωσε : α ) Οτι τέλος Οκτωβρίου θα καταβληθεί η 5η  δόση των παλαιών αναδρομικών σε όσους δεν τα είχαν προεξοφλήσει, β ) Τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί η σύνταξη Δεκεμβρίου 2014 αναπροσαρμοσμένη σύμφωνα με το ν. 4270/2014 και γ ) Τέλος Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι διαφορές που προέκυψαν από τη δημοσίευση του νόμου (4270/2014), ήτοι από 30-6-2014 έως 30/11/2014.

Την ίδια ημερομηνία ήτοι στις 1-10-2014 το Δ.Σ αποφάσισε επίσης α) Να γίνουν ενέργειες να περιληφθεί η Ενωσή μας  στο Πρόγραμμα εορτασμού  του Αγίου Διονυσίου  Αρεοπαγίτη  β ) Να επικυρωθεί η προσφορά του Νοσοκομείου Ντυνάν, για την εξέταση και νοσηλεία των μελών μας, μόλις ολοκληρωθεί η μεταβίβαση στην Τράπεζα Πειραιώς και γ) να παραστούν τα μέλη του ΔΣ στη Δοξολογία και τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου .

Την 17-9-2014 παραλάβαμε έγγραφο, χαρακτηριζόμενο ως επείγον, από την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ με το οποίο ζητούσαν από το Δ.Σ να προτείνει 12 μέλη μας για την εκδίκαση των ενστάσεων και αντιρρήσεων του ΟΓΑ, γεγονός που γνωστοποιήσαμε στα μέλη μας και ζητήσαμε να μας το δηλώσουν όσοι το επιθυμούν. Στη συνέχεια αποστείλαμε στον ΟΓΑ το από  24-9-2014 έγγραφό μας και προτείναμε 12 μέλη που εκδήλωσαν ενδιαφέρον τα οποία και διορίστηκαν με απόφαση του Δ.Σ του ΟΓΑ σύμφωνα με το από 30-10-2014 έγγραφό του.

Στις 15-10-2014 εστάλη έγγραφο μας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αμαλιάδας , με το οποίο προτείναμε ένα μέλος μας , για τον διορισμό του ως Προέδρου της ΤΔΕ του εν λόγω υποκαταστήματος.

Τέλος, στις 30-10-2014 παρασταθήκαμε κατόπιν προσκλήσεως στην Πανδικαστική Συγκέντρωση των εν ενεργεία συναδέλφων μας και ο Πρόεδρος Κων/νος Βαλμαντώνης  εκφώνησε ομιλία.

Και ενώ έτσι είχαν τα πράγματα και είχαμε ρητές διαβεβαιώσεις από τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης και τις αρμόδιες Υπηρεσίες τους ήτοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που μας διεβεβαίωναν με κατηγορηματικό τρόπο ότι θα πληρωθούμε στο τέλος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014,  τις διαφορές πέντε (5) μηνών που ήταν άμεσα απαιτητές και  προέκυπταν από τη δημοσίευση του ν.4270/2014 ήτοι από 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  μέχρι 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 που θα καταβαλόταν η αναπροσαρμοσμένη,ως ανωτέρω, σύνταξη του Δεκεμβρίου, όπως όριζε ο νόμος αυτός  και τις οποίες αδικαιολόγητα μας είχαν κρατήσει και σας είχαμε ενημερώσει  κατά προτροπή αυτών  με σχετικές ανακοινώσεις, λίγες ημέρες μετά αντ΄ αυτών εκδόθηκε α ) ο ν. 4307/2014 , σύμφωνα με τον οποίο  οι  διαφορές αποδοχών και συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των μελών του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως και 30-6-2014, θα καταβληθούν απομειωμένες κατά το ήμισυ και β ) η με αριθμ. οικ. 2/88380/ΔΕΠ/17-11-2014 κοινή  απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία ορίζεται ότι, οι μεν διαφορές του χρονικού διαστήματος από 1/7/2014 έως 30/11/2014  ΘΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥΝ (αορίστως) εντός του α’ εξαμήνου του 2015 χωρίς να  αναφέρεται χρόνος πληρωμής  οι δε διαφορές  του χρονικού διαστήματος από 1-8-2012 έως 30-6-2014, θα καταβληθούν σταδιακά σε 36 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης  από το τέλος Ιανουαρίου 2015 για τους συνταξιούχους με την πληρωμή της σύνταξης Φεβρουαρίου 2014, πλην μιας ειδικής κατηγορίας συναδέλφων, οι οποίοι ήταν εν ενεργεία, κατά ένα μέρος του χρονικού διαστήματος από 1-8-2012 έως 30-6-2014 και κατά το υπόλοιπο συνταξιούχοι, ως προς τους οποίους η εκκαθάριση και πληρωμή των ποσών της εν λόγω διαφοράς αποδοχών, που αφορούν το χρονικό διάστημα της ενέργειας και προς τους οποίους η πληρωμή θα γίνει σε μιά δόση στις 27-1-2015, σε αντίθεση και κατάφωρη αδικία αφενός γιά όλους τους άλλους Δικαστικούς Λειτουργούς εν ενεργεία και συνταξιουχους προς τους οποίους η καταβολή θα γίνει σε 36 δόσεις

Μετά την εξέλιξη αυτή αντιδράσαμε έντονα και στις 26-11-2014 με απόφαση του Δ.Σ  αφενός επιδιώξαμε συνάντηση με τους αρμόδιους ως ανωτέρω Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης και αφετέρου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων της 6 /12 / 2014, στην οποία παρευρέθησαν και εκπρόσωποι της Πολιτείας , μεταξύ των οποίων και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και στην οποία   είχαμε προσκληθεί, καταγγείλαμε με δημόσιο λόγο και συγκεκριμένα με την Ομιλία του Προέδρου του Δ.Σ Κω/νου Βαλμαντώνη:

 1. Εκφράσαμε ΤΗΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΑΣ, γιατί μαζί με όλους τους έλληνες μισθωτούς και συνταξιούχους εξακολουθούμε να αποτελούμε την  κύρια πηγή υπερφορολόγησης μέχρις εξόντωσης και δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς, καθόσον τα όρια στένεψαν ασφυκτικά.
 2. ΔΗΛΩΣΑΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΦΩΡΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ.
 3. ΑΞΙΩΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΑΜΕ ΟΤΙ : ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ κατ΄έφαρμογή του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων  του Ανθρώπου, προς αποκατάσταση της αδικαιολόγητης και της κατάφωρης αδικίας σε βάρος μας  :
  1. ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΩΣ ΑΝΩ ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 27-1-2015, των αναδρομικών διαφορών,  του  χρονικού διαστήματος από 1-8-2012 έως 30-6-2014, σε όλους τους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μελη του ΝΣΚ εν ενεργεία και συνταξιούχους .  Και
  2. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΜΑΣ του χρονικού διαστήματος των ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ από1-7-2014  έως  30-11-2014, Ενόψει όλων αυτών ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ και ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΣΚ .

Εδώ, πρέπει να σας επισημάνω, ότι οι διαφορές αυτές είχαν καταβληθεί στους συναδέλφους ενενεργεία, η δε πληρωμη των ανάλογων διαφορών που προέκυψαν από την αποκατάσταση ,γιά το ίδιο χρονικό διάστημα, των συντάξεων των ενστόλων είχε  ορισθεί να γίνει την 22-12-2014 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 της ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών-Εθνικής Αμυνας-Δημοσίας Τάξης και  Προστασίας του Πολίτη-Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Μετά από αυτά τις επόμενες ημέρες η πολιτεία ικανοποίησε άμεσα το ένα εκ των ανωτέρω αίτημά μας που αφορά την καταβολή των διαφορών του χρονικού διαστήματος από 1/7/2014 έως 30/11/2014 και εκτός από την αναπροσαρμοσμένη σύνταξη του Δεκεμβρίου που μας καταβλήθηκε στις 27-11-2014 η αρμόδια αρχή πληρωμών του Υπουργείου Οικονομικών κατέθεσε  όπως όλοι γνωρίζετε, στις 22-12—2014 , στους λογαριασμούς μας τα αναλογούντα στον καθένα μας ποσά για τις διαφορές  αυτές του χρονικού διαστήματος από 1/7/2014 έως 30/11/2014

Τα υπόλοιπα δύο  αιτήματα παρέμειναν εκκρεμή και όσον αφορά το ήμισυ του απομειωθέντος ποσού των αναδρομικών του χρονικού διαστήματος από 1-8-2012 έως 30-6-2014 , συντάξαμε οχληση διακοπης  της παραγραφης το οποίο διανείμαμε στα μέλη μας, τον μήνα Δεκέμβριο και διακόψαμε την παραγραφή, διότι διαφορετικά θα έπρεπε να κατατεθεί και επιδοθεί αγωγή σε βάρος του Δημοσίου μέχρι 31-12-2014, ενώ έτσι έχουμε άνεση χρόνου για την άσκησή της. Ηδη όπως πληροφορήθηκα για τους εν ενεργεία συναδέλφους και τους συνταξιούχους συναδέλφους που υπάγονται στην ανωτέρω ειδική κατηγορία έχουν συνταχθεί από τα λογιστήρια οι καταστάσεις και θα πληρωθούν στο τέλος Ιανουαρίου την πρώτη από τις 36 δόσεις και αναμένουμε και για μας να το πληρωθούμε με τη σύνταξη του Φεβρουαρίου στο τέλος Ιανουαρίου.

Περαιτέρω στις 26/11/2014 το Δ.Σ αποφάσισε :

 1. Να συγκληθεί η σημερινή ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 21/01/2015 με θέματα της ημερήσιας διάταξης εκτός από τον απολογισμό και προϋπολογισμό του επόμενου έτους και την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ορισμένων διατάξεων του καταστατικού οι οποίες θα αναλυθούν αργότερα και θα τεθούν υπόψη σας προς έγκριση όταν αρχίσουν οι εργασίες της Συνέλευσης.
 2. Να αποσταλούν στα μέλη μας ευχετήριες κάρτες για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Ετους και μαζί με αυτές η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΣ καθώς και για την εκδήλωση ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ, η οποία αποφασίσαμε αφενός να γίνει   σε κεντρικό ξενοδοχείο και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, λόγω της  προσέλευσης μεγάλου αριθμού συναδέλφων στην κοπή της πίτας πέρισυ και αφετέρου να είναι προσφορά στα μέλη μας , για δε τα συνοδεύοντα μέλη ορίστηκε η τιμή πρόσκλησης για κάθε άτομο στο ποσό των 20 Ε.
 3.  Να οριστεί τριμελής επιτροπή από μέλη μας στη Θεσσαλονίκη,τα οποία θα ενημερώνονται για τα τρέχοντα θέματα και τις αποφάσεις του Δ.Σ, οι οποίοι στη συνέχεια θα ενημερώνουν τα μέλη  μας στη Θεσ/νίκη και ορίστηκαν κατάρχήν οι κ. Κων/νος Βαμβακίδης και Αθανάσιος Λιάγκας. Εδώ θέλω να επισημάνω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κ. Βαμβακίδη, με τον οποίο επικοινωνούμε τακτικά και ο οποίος συγκεντρώνει στη Θεσ/νίκη και ενημερώνει τους συναδέλφους που επιθυμούν σε εβδομαδιαία βάση, μάλιστα πριν λίγες ημέρες μας έστειλε με ΦΑΞ 36 αιτήσεις εγγραφής νέων συναδέλφων καθώς και έγγραφο αίτημα 19 συναδέλφων να περιληφθεί διάταξη στο υπό τροποποίηση καταστατικό περί ιδρύσεως Εφετειακών Επιτροπών στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.
 4. Μετά το Πάσχα θα συνεδριάσει το Δ.Σ στη Θεσ/νίκη και η μετάβασή μας εκεί θα συνδυαστεί με εκδρομή των μελών μας που θα διοργανώσουμε στη Βεργίνα και Αμφίπολη.

Τελειώνοντας θέλω να σας ενημερώσω

α) ότι για την καλύτερη λειτουργία και επικοινωνία με τα μέλη μας , ενεργοποιήσαμε το ΦΑΞ της Ενωσης , συνδεθήκαμε  με το ΙΝΤΕΡΝΕΤ  και δημιουργήσαμε E-MAIL καθώς και ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ της Ενωσης, η οποία εντός ολίγων ημερών θα βγεί στον αέρα και θα μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα για τα θέματά μας είτε αυτοπροσώπως όσοι γνωρίζετε να χειρίζεστε ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε δια των οικείων σας προσώπων , αναγράφοντας το λογότυπο της Ενωσης ¨Ενωση Συνταξιούχων Δικαστών¨.

β) Οτι η Εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας που είχε προγραμματιστεί για τις 25/1/2015 , λόγω των Εθνικών Εκλογών της 25/1/2015, αναβλήθηκε για τις 7 Φεβρουαρίου, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 19:00 στο ίδιο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, αίθουσα ΑΠΟΛΛΩΝ, το οποίο για όσους δεν το γνωρίζουν βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 52 και εξυπηρετείσθε και με το ΜΕΤΡΟ-ΣΤΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ή ΟΜΟΝΟΙΑ

γ) Οπως σας έχουμε ενημερώσει πρέπει να κάνετε κράτηση και να παραλάβετε τις σχετικές προσκλήσεις από το γραφείο της Ενωσης το αργότερο μέχρι  και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου διότι την ημέρα αυτή πρέπει να οριστικοποιήσουμε των αριθμό των ατόμων στο ξενοδοχείο.

δ) Η εκδήλωση εκτός από την κοπή της βασιλόπιτας περιλαμβάνει στη συνέχεια  μπουφέ με ωραία εδέσματα και μουσική και  πίστα για χορό για όσους το επιθυμούν για να περάσουμε μια ωραία βραδυά . Γιαυτό σας καλούμε να συμμετάσχετε.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει θητεία μόνο οκτώ (8) μηνών, συμπεριλαμβανομένων και των διακοπών του καλοκαιριού και κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα που σας περιέγραψα , πιστεύω πως κάναμε το καλλίτερο δυνατόν για την επίλυση των θεμάτων που μας απασχόλησαν και κυρίως των οικονομικών προβλημάτων που προέκυψαν από την οικονομική κρίση  και αγωνιστήκαμε για την καλλίτερη δυνατή λύση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η δύναμή μας είστε εσείς και όσο περισσότερα μέλη εγγράφονται και έχετε ενεργή παρουσία όταν σας καλούμε τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε στην επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας.

 

Σας ευχαριστώ

Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2015

Η Γεν.Γραμματέας της Ενωσης

Αγγελική Σμυρνιού