Ομιλία προέδρου Ενωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών στη Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.

Την 6η Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Γενική Συνέλευση της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, στο Αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών. Κατ΄αυτήν προσκλήθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ενωσής μας Κων/νος Βαλμαντώνης, ο οποίος επεσήμανε επίσης στην ομιλία του και τα προβλήματα που απασχολούν τους Συνταξιούχους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα Μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ιδίως με την υπερφορολόγησή τους και τις υπερβολικές περικοπές που έχουν επιβληθεί στις συντάξεις τους, καθώς επίσης και για την περικοπή των αναδρομικών κατά 50% από 1-8-2012 έως 30-6-2014 και την μετάθεση σε αόριστο χρόνο της πληρωμής των αναδρομικών από 1-7-2014 έως 30-11-2014..

Το κείμενο της ομιλίας έχει ως εξής :

Κυρία Πρόεδρε

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση .

Εκπροσωπώ την ‘Ενωση Συνταξιούχων Δικαστικών λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών – μελών του Νομικού  Συμβουλίου του Κράτους. Οι συνταξιούχοι όλων των κλάδων της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ,( καθώς και οι σύζυγοι αποβιωσάντων μελών μας )υπερβαίνουμε τους 2.700. Πήραμε σύνταξη στη συντριπτική πλειοψηφία στα 67  χρόνια και υπαγόμαστε  στην ειδική προστασία του άρθρου 21 παρ.3 του Συντάγματος .

Αντί της προστασίας αυτής, μετά τις τυμπανοκρουσίες και τα δημοσιεύματα περί διάθεσης εκατομυρρίων ευρώ προς αποκατάσταση των μισθών και συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των μελών του ΝΣΚ είμαι υποχρεωμένος να σας μεταφέρω την αγανάκτηση , τη βαθειά δυσφορία και απογοήτευση των συνταξιούχων που εκπροσωπώ, για τον καταιγισμό των περικοπών των συντάξεων που επιβλήθηκαν από το έτος 2010 μέχρι σήμερα, καθώς και για τον εμπαιγμό μας όσον αφορά την καταβολή των διαφορών που προέκυψαν από την αποκατάσταση των συντάξεων μας στο ύψος της 30-7-2012, κατ΄έφαρμογή του ν.4270/2014. Ετσι , ύστερα, αφενός από τις υπερβολικές μειώσεις των νόμων : 1.) του ν. 3865/2010 με τον οποίο επιβλήθηκε η εξοντωτική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η οποία ανέρχεται, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης, σε ποσοστό 14% και άνω , 2. ) του ν. 4024/2011,που επέβαλε μείωση της σύνταξης 20%, 3.) του ν. 4051/2012, που επέβαλε μείωση της σύνταξης 12% και 4. ) του ν. 4093/2012 που επέβαλε μείωση της σύνταξης 20% και αφετέρου  της επέκτασης των μειώσεων δια των ανωτέρω νόμων 3865/2010, 4051/2012 και 4093/2012 και επί της σύνταξης του Ταμείου Νομικών, η οποία έχει μειωθεί πλέον κάτω του 50%,  η προκύπτουσα διαφορά από την αποκατάσταση των συντάξεων με την  επαναφορά στο παλιό μισθολόγιο και ο τροπος και χρόνος  καταβολής αποτελεί πραγματικό εμπαιγμό. Η ονομαστική διαφορά για όσους συνταξιοδοτήθηκαν με πλήρη σύνταξη είναι από 1.000 έως 1500 ευρώ τον μήνα, ενώ καθαρά μένουν 200 έως το πολύ στον ανώτατο βαθμό 350 ευρώ και αφαιρουμένης και της ταυτόχρονης μείωσης του ΤΝ, η προκύπτουσα πραγματική αποκατάσταση είναι μικρότερη.   Το μόνο που έγινε ήταν η ρηματική επαναφορά στο ύψος της 30-7-2012 αφού παρέμειναν όλες οι περικοπές – μειώσεις και κρατήσεις.Είμαι σίγουρος ότι αυτό σας εκπλήσσει αλλά αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα διότι τα ειδικότερα ποσοστά μείωσης της σύνταξης από τους ανωτέρω νόμους συνολικού ποσοστού 76%, πλέον 4% για υγιειονομική περίθαλψη, την οποία δεν έχουμε και 3% για ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν. 3986/2011 , ανέρχονται συνολικά σε ποσοστό 83%, χωρίς να περιλαμβάνεται και παρακράτηση του αναλογούντος  και καταβαλόμενου φόρου, ο οποίος σημειωτέον και αυτός αυξήθηκε . Επειδή όμως οι περισσότερες μεικτές συντάξεις  είναι πάνω από το ποσό των 1200, 1300 και 3000 ευρώ , πάνω από τα οποία επιβλήθηκαν κυρίως οι μειώσεις των ανωτέρω νόμων , διασώζονται τα μικρά ως άνω ποσά που μας καταβλήθηκαν. Με τον τρόπο αυτό φτάσαμε στην  ισοπέδωση.  Ετσι, η καταβολή σε δόσεις  και οι περικοπές  δεν είναι σύμφωνα με τις αποφάσεις των ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ από τις οποίες προκύπτει η υποχρέωση για άμεση καταβολή και όλα αυτά  κατά παράβαση του `Συντάγματος και της ΕΣΔΑ. Αυτά,  για να γνωρίζετε οι εν ενεργεία τι σας περιμένει όταν έρθει η ώρα να συταξιοδοτηθείτε, η οποία να ξέρετετε θα είναι πολύ επώδυνη, διότι το καταβαλόμενο ποσό είναι μικρότερο του 50% της σύνταξης που αναφέρεται στην πράξη συναταξιοδότησης . Γιαυτό πρέπει ο αγώνας μας να είναι κοινός

 Περαιτέρω, μετά την απόφαση 88/2013 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2  του Συντάγματος  και της όμοιας για μας τους συνταξιούχους  απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( εν διασκέψει), η οποία, δυστυχώς, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, με το ν. 4270/2014 (άρθρο 181) επανήλθαν οι συντάξεις στο ύψος της 30-7-2014. Και ενώ είχαμε ρητές διαβεβαιώσεις από τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης και τις αρμόδιες Υπηρεσίες τους ήτοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που μας διεβεβαίωναν με κατηγορηματικό τρόπο ότι θα πληρωθούμε στο τέλος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014,  τις διαφορές πέντε (5) μηνών που ήταν άμεσα απαιτητές και προέκυπταν από τη δημοσίευση του ν.4270/2014 ήτοι από 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  μέχρι 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 που θα καταβαλόταν η αναπροσαρμοσμένη,ως ανωτέρω, σύνταξη του Δεκεμβρίου, όπως όριζε ο νόμος αυτός  και τις οποίες αδικαιολόγητα μας είχαν κρατήσει, είχαμε ενημερώσει δε κατά προτροπή αυτών τα μέλη μας με σχετικές ανακοινώσεις, λίγες ημέρες μετά αντ΄ αυτών εκδόθηκε ο ν. 4307/2014 και η με αριθμ. οικ. 2/88380/ΔΕΠ/17-11-2014 κοινή  απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, κατά την οποία, οι μεν διαφορές του χρονικού διαστήματος από 1-8-2012 έως 30-6-2014, περικόπηκαν κατά 50% και θα καταβληθούν σε 36% μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης με την πληρωμή της σύνταξης Φεβρουαρίου 2014,  Οι δε διαφορές  του χρονικού διαστήματος από 1/7/2014 έως 30/11/2014 ότι ΘΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥΝ (αορίστως) εντός του α’ εξαμήνου του 2015 και ουδόλως αναφέρεται χρόνος πληρωμής. ΚΑΙ ΡΩΤΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΦΕΡΕΣΤΕ ΕΤΣΙ ΣΕ ΜΑΣ . ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΔΙΚΗΣΑΤΕ : Διότι, εδώ, πρέπει να σας επισημάνω, ότι οι διαφορές αυτές έχουν καταβληθεί στους συναδέλφους ενενεργεία και ΚΑΛΩΣ βεβαίως τους καταβλήθηκαν, η δε πληρωμη των ανάλογων διαφορών που προέκυψαν από την αποκατάσταση ,γιά το ίδιο χρονικό διάστημα, των συντάξεων των ενστόλων θα γίνει και ΚΑΛΩΣ θα γίνει την 22-12-2014 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 της ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών-Εθνικής Αμυνας-Δημοσίας Τάξης και  Προστασίας του Πολίτη-Ναυτιλίας και Αιγαίου. ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΛΏΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗ ΑΥΤΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΣΚ με την ανωτέρω κοινη Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και  Δικαιοσυνης

ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ

Και βέβαια η επίκληση της ύπαρξης δημοσιονομικών αναγκών που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του ν.4307/2014, ως δικαιολογία για την περικοπή του 50%, καταρρίπτεται από το άρθρο 1 παρ. 3 της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Αποφασης με αριθ. 2/88380/17-11-2014, η οποία περιλαμβάνει φωτογραφική διάταξη με ευνοϊκή μεταχείριση, για ορισμένη μόνο κατηγορία Δικαστικών Λειτουργών δηλαδή εκείνους οι οποίοι ήταν εν ενεργεία, κατά ένα μέρος του χρονικού διαστήματος από 1-8-2012 έως 30-6-2014 και κατά το υπόλοιπο συνταξιούχοι και προς τους οποίους η πληρωμή θα γίνει για ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 30-6-2014 (23 μήνες) σε μιά δόση στις 27-1-2015, σε αντίθεση και κατάφωρη αδικία αφενός γιά όλους τους άλλους Δικαστικούς Λειτουργούς εν ενεργεία και συνταξιουχους προς τους οποιους η καταβολή θα γίνει σε 36 δόσεις και αφετέρου επί πλέον για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του ΝΣΚ στους οποίους τα αρμόδια όργανα της πολιτείας όφειλαν να έχουν καταβάλει τις ανωτέρω διαφορές που προέκυψαν από την εφαρμογή του ν 4270/28-6-2014,ήτοι από 28-6-2014, κατά παράβαση του    νόμου αυτού που ισχύει από τη δημοσίευσή του, του Συντάγματος και  της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Ενόψει όλων αυτών ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ και ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΣΚ

  1. Εκφράζουμε ΤΗΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΑΣ, γιατί μαζί με όλους τους έλληνες μισθωτούς και συνταξιούχους εξακολουθούμε να αποτελούμε την  κύρια πηγή υπερφορολόγησης μέχρις εξόντωσης και δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς, καθόσον τα όρια στένεψαν ασφυκτικά.
  2. ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΦΩΡΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ
  3. ΑΞΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  4. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ κατ΄έφαρμογή του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων  του Ανθρώπου, προς αποκατάσταση της αδικαιολόγητης και της κατάφωρης αδικίας σε βάρος μας  :
    1. ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΩΣ ΑΝΩ ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 27-1-2015, των αναδρομικών διαφορών,  του  χρονικού διαστήματος από 1-8-2012 έως 30-6-2014, σε όλους τους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μελη του ΝΣΚ εν ενεργεία και συνταξιούχους .  Και
    2. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΜΑΣ του χρονικού διαστήματος των ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ από1-7-2014  έως  30-11-2014,

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ