Ορίστηκε ο αντικαταστάτης του Παναγιώτη Νικολούδη στην Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος

Ο ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γιώργος Παντελής είναι ο νέος πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες.

Ο κ. Νικολούδης παραιτήθηκε από την Αρχή προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα υπουργού Επικρατείας.

Ο κ. Παντελής, ο οποίος υπήρξε αναπληρωτής του κ. Νικολούδη στην Αρχή για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, τοποθετήθηκε επικεφαλής της Αρχής με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου.

Αναπληρωτής του ορίστηκε ο επίσης αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Δασούλας.