ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23.10.2017

ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23.10.2017

Πραγματοποιήθηκε στις 23.10.2017 με μεγάλη επιτυχία η Πανδικαστική συγκέντρωση που διοργάνωσαν απο κοινού οι δικαστικές ενώσεις με την Ε.Σ.Δ.Λ.Ε,  για την ανάδειξη του μείζονος θέματος των δραματικών περικοπών των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και και για να διαμαρτυρηθούμε για τη σημαντική νέα περικοπή των συντάξεων, με τη μορφή αναστολής καταβολής μεγάλου μέρους αυτών, που επέφερε το άρθρο 13 του Ν. 4387/2016, το οποίο μετά τις προηγούμενες μειώσεις, εξανεμίζει το εναπομείναν ποσό αυτών, αφού τις μειώνει εκ νέου κατά ποσοστό 40%, περίπου, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση (σωρευτικά από της εφαρμογής των μνημονίων), των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να ανέρχεται σε ποσοστό 74% περίπου.Ολοι οι δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία και συνταξιούχοι είναι ανάστατοι για την απαξίωση εκ μέρους της κυβέρνησης των δικαστικών λειτουργών  και της δικαιοσύνης αφενός με τις επιθέσεις εναντίον τους
από κυβερνητικά στελέχη και το διασυρμό και τη στοχοποίηση των δικαστικών λειτουργών όταν δεν είναι επιθυμητές οι αποφάσεις τους και αφετέρου με την οικονομική εξαθλίωση που επιχειρούν,να επιβάλλουν με αντισυνταγματικές διατάξεις, σε βάρος των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών,έτσι ώστε οι συνολικές περικοπές μας, να φθάνουν στο ανωτέρω υπερβολικό ποσοστό (74%), το οποίο τελεί σε προφανη και κατάφωρη, δυσαναλογία με τις αντίστοιχες αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων μας,παραβιάζοντας κατάφωρα τις αρχές της Δικαστικής Ανεξαρτησίας, της  Αναλογικότητας, της Ισότητας και της συμμετοχής στα βάρη .   Οι συνάδελφοι που μίλησαν α) εξέφρασαν τη αγανάκτησή τους για τις περικοπές που μας επέβαλαν με τους ν.4387/2016 και 4472/2017, κατά παράβαση θεμελιωδών Συνταγματικών διατάξεων και β) ορισμένοι ομιλητές στηλίτευσαν επίσης, τη συμπεριφορά προσώπων με κυβερνητικές θέσεις οι οποίοι προσπάθησαν,άνευ αποτελέσματος,( γιατί αντιμετώπισαν την έντονη αντίδραση των συναδέλφων μας)  να εμποδίσουν να πραγματοποιηθεί η Πανδικαστική Συνέλευση, όπως έγινε με την αυτόκλητη παρέμβαση της Προϊσταμένης του Νομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού,  κατά τη συνάντηση του ΔΣ της Ενωσής μας, με τους Υπουργούς Εργασίας,η οποία προσπάθησε, ανεπιτυχώς, με πολλούς τρόπους να αποδομήσει τα επιχειρήματα των μελών του ΔΣ, καθώς επίσης και επισκεπτόμενη τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τους αποτρέψει να έλθουν στη Συνέλευση, μη λέγοντάς τους όλη την αλήθεια ότι δηλ. το άρθρο 13 του ανωτέρω νόμου 4387/2016, δεν εφαρμόζεται στους αποχωρούντες από την υπηρεσία μετά την 12.5.2016 για τον απλούστατο λόγο ότι οι ακαθάριστες συντάξιμες αποδοχές τους θα είναι μικρότερες των 2.000 Ε. Τέλος , Δηλώσαμε ότι θα διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο και συνδικαλιστικό τρόπο,  από κοινού με τους εν ενεργεία συναδέλφους μας αφενός  την αποκατάσταση της νομιμότητας (Εφαρμογή του Συντάγματος) και αφετέρου τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ανέρχονται σε 2500, με κατάθεση, σύντομα, νέων αγωγών σε βάρος του Δημοσίου και μέχρι τέλους του μήνα θα υπάρξει ανακοίνωση. Διότι η επιτροπή που έχουμε συστήσει, στην οποία μετέχουν 4 μέλη από το ΔΣ και έγκριτοι επίτιμοι Πρόεδροι Ανωτάτων Δικαστηρίων θα ολοκληρώσει σύντομα τις εργασίες της .
Ακολούθως εκδόθηκε το ψήφισμα,που δημοσιεύεται σε άλλη στήλη,  με το οποίο ζητήσαμε :
α) να ανακληθεί και να μην εφαρμοστεί  εφεξής η μείωση που επέφερε το άρθρο 13  του ν. 4387/2017, με την μορφή της αναστολής, κατά παράβαση των ανωτέρω Συνταγματικών διατάξεων, 

β) να εφαρμοστούν άμεσα από την Πολιτεία για όλους τους συνταξιούχους οι 2287 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και η 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

γ) να πληρώσει το Κράτος τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων.

δ )ότι από κοινού οι εν ενεργεία και οι συνταξιούχοι θα διεκδικήσουμε με κάθε μορφής συνδικαλιστική δράση την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και των συνταξιούχων λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ