Πρόσθετη παρέμβαση Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στον Άρειο Πάγο υπέρ Ενώσεων Καταναλωτών-κατά συνταγματικότητας ΕΕΤΗΔΕ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

24/2/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στον Άρειο Πάγο υπέρ των Ενώσεων Καταναλωτών για αντισυνταγματικότητα του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε

Η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών άσκησαν, στις 20-02-2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 90 και 134 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), Πρόσθετη Παρέμβαση ενώπιον της Ολομελείας του Αρείου Πάγου υπέρ των ενώσεων καταναλωτών, σε συνέχεια της Συλλογικής Αγωγής των οποίων εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1101/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και κατά του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο άσκησε την από 12-12-2012 Αίτηση Αναιρέσεως κατά της ως άνω αποφάσεως.

Υπενθυμίζεται ότι με την εν λόγω υπ’ αριθμ. 1101/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε ότι η επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 2§1, 4§§1,5, 20§1, 21§1 και 78§§1,4 του Συντάγματος και του άρθρου 1§1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.

Με τη δε υπ’ αριθμ. 293/2014 απόφαση του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου η ασκηθείσα Αίτηση Αναιρέσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά της προαναφερθείσης αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών παραπέμφθηκε ενώπιον της Ολομελείας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Κατά τη συζήτηση της ανωτέρω Αιτήσεως Αναιρέσεως, που θα λάβει χώρα στις 23-04-2015, η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών θα υποστηρίξουν και θα προασπίσουν την πάγια θέση τους ότι δεν είναι συνταγματικώς και υπερνομοθετικώς επιτρεπτή η επιβολή φόρου κατοχής επί απρόσοδης ακίνητης περιουσίας και χωρίς καμιά σύνδεση με την εν γένει εισοδηματική κατάσταση του φορολογουμένου, ιδίως επί τη βάσει ενός συστήματος πλασματικών αντικειμενικών αξιών, άλλως οδηγούμαστε σε δήμευση της εν λόγω περιουσίας.

ΠΗΓΗ : http://www.dsa.gr/δελτία-τύπου/γραφείο-τύπου