Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για τα οικόπεδα της ΚΑΝΤΙΑ

Καλούνται τα μέλη του Σωματείου των συνιδιοκτητών της έκτασης ΚΑΝΤΙΑ Ναυπλίου,  με την επωνυμία   «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ – ΚΑΝΤΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Μαϊου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 9 π.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση για τη διαδικασία συζήτησης της προσφυγής που έχουμε ασκήσει ενώπιον των αρμόδιων οργάνων κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού της έκτασης του Δασάρχη Ναυπλίου και άλλα συναφή θέματα.
2.  Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση δαπανών.
3. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Η  Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο 13 (ισόγειο) του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Τα μέλη του Σωματείου μπορούν να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους, στον οποίο θα χορηγήσουν σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή (άρθρ. 12§1 καταστατικού).
Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο  του Σωματείου (Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Πρωτοδικείο Αθηνών – πρώην Σχολή Ευελπίδων – κτίριο 6 – Γραφείο 210 – Τ.Κ. 10171 – τηλ. 210 – 8827380  FΑΧ 210 – 8841529 e-mail:endikeis@otenet.gr ) το αργότερο μέχρι 4-5-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων τηλ. 210 – 8827380.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ