Σε πολύ θετικό κλίμα η συνάντηση του προεδρείου και μελών του Δ.Σ της Ε.Σ.Δ.Λ.Ε με τον υπουργό δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων κο Σταύρο Κοντονή

Αθήνα 5 Μαϊου 2018
Αριθ.Πρωτ. 110

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαϊου 2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, συνάντηση του Προεδρείου και μελών του Δ.Σ της Ε.Σ.Δ.Λ.Ε. με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κο Σταύρο Κοντονή. Επισημάναμε τις δραματικές μειώσεις που έχουν επιβληθεί στις συντάξεις των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ, οι οποίες ανέρχονται συνολικά, από της εφαρμογής των μνημονίων σε ποσοστό 75%, περίπου και ότι οι διατάξεις του άρθρου πρώτου, παράγραφος Β΄, υποπαράγραφος Β3 του ν. 4093/2012 και των άρθρων 13 και 14 του Ν. 4387/2016 , όπως έχει κριθεί με τις 1 έως 4/2018 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 § 2 του Συντάγματος δεν είναι συμβατές με τις διατάξεις των άρθρων 26, 87 §§1 και 2 και 88 § 2 του Συντάγματος και των αρχών του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας , της αναλογικότητας, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς το κράτος, της ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιμότητας και της ανεξαρτησίας  της δικαστικής λειτουργίας. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να διατυπώσουμε τις θέσεις μας για όλα τα συνταξιοδοτικά μας θέματα , όπως έχουν κριθεί αμετάκλητα με τις αποφάσεις 2287 -2288 της Ολομέλειας του ΣΤΕ, 244/2017 της Ολομέλειας του Ελ.Συν., 127/2016 και 1-4 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88§2 του Συντάγματος και ζητήσαμε όπως , στα πλαίσια των συνταγματικών αρχών του Κράτους και της Ασφάλειας Δικαίου , των άρθρων 26,87 και 95 του Συντάγματος και των αρμοδιοτήτων του, συμβάλει στην άμεση εφαρμογή τους και διακοπεί άμεσα και δη από το  Μάϊο 2018 η παρακράτηση των μειώσεων που έχουν  επιβληθεί στη σύνταξή μας με βάση τις αντισυνταγματικές διατάξεις των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου πρώτου, παράγραφος Β, υποπαράγραφος Β.3 του ν. 4093/2012, καθώς και των άρθρων 13 και 14 του ν. 4387/2016. Η συνάντηση έγινε σε πολύ θετικό κλίμα, υπήρξε απόλυτη κατανόηση των αιτημάτων μας και υποσχέθηκε , όπως συμβάλει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, στην εφαρμογή των ανωτέρω αμετάκλητων αποφάσεων, στο προσεχές διάστημα, σε συννενόηση με τους συναρμόδιους Υπουργούς.
Αθήνα 05 Μαΐου 2018
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ

Αρεοπαγίτης,ε.τ.

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΜΥΡΝΙΟΥ

Εφέτης,ε.τ.