Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2015

ΦΕΚ B 257/2015

Α) Το Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας για το έτος 2015, αποτελούμενο από τα κατωτέρω μέλη:

Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ: 1. Σωτήριο Ρίζο του Αλεξάνδρου, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο. 2. Αικατερίνη Χριστοφορίδου του Χριστόφορου, Σύμβουλο Επικρατείας. 3. Γεώργιο Κοντό του Χρήστου, Αρεοπαγίτη. 4. Κωνσταντίνο Κωστόπουλο του Χρήστου, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 5. α) Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου του Αποστόλου και β) Σπυρίδωνα Φλογαϊτη του Ιωάννη, Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 6. α) Μιχαήλ Παναγιωτόπουλο του Ευσταθίου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης και β) Δημήτριο Γιώτσα του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων.

ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ: 1. α) Αριστόβουλο−Γεώργιο Βώρο του Χρήστου, Σύμβουλο της Επικρατείας και β) Ταξιαρχία Κόμβου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο της Επικρατείας, ομοίως. 2. α) Νικόλαο Μπιχάκη του Βασιλείου, Αρεοπαγίτη και β) Ανδρέα Δουλγεράκη του Γεωργίου, Αρεοπαγίτη ομοίως. 3. α) Βιργινία Σκεύη του Δημητρίου, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και β) Γεώργιο Βοϊλη του Ιωάννη, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ομοίως. 4. α) Νικόλαο−Μιχαήλ Αλιβιζάτο του Κωνσταντίνου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών β) Μαρίκα Γιούνη του Σωτηρίου, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης γ) Ελευθερία Παπαγιάννη του Σπυρίδωνα, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και δ) Σπυρίδωνα Ψυχομάνη του Διονυσίου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 5. α) Κωνσταντίνο Τσένε του Παναγιώτη, β) Δημήτριο Κορφιάτη του Ιωάννη, γ) Ανδρέα Ζαχόπουλο του Θεοφάνη, Δικηγόρους Αθηνών και δ) Ευθύμιο Καυκόπουλο του Βασιλείου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων.

Β) Το Ειδικό Δικαστήριο για την επίλυση διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3038/2002, αποτελούμενο από τα μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επιπλέον από τα παρακάτω μέλη:

Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ: 1. Καλλιόπη Μακρίδου του Θωμά, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2. Δημήτριο Μανώλη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο Αθηνών, μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων.

ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ: 1. α) Αντώνιο Παντελή του Μαρίνου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα− νεπιστημίου Αθηνών. β) Παρασκευά Αρβανιτάκη του Στεφάνου, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2. α) Νικόλαο Βασιλακάκη του Ευαγγέλου, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμ− βουλίου Δικηγόρων. β) Θεμιστοκλή Κλουκίνα του Θεοδώρου, Δικηγόρο Αθηνών, μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

πηγή : dikastis.gr