Τακτική Γενική Συνέλευση

Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 21 Ιανουαρίου 2015 ώρα 10:00 π.μ., με μεγάλη επιτυχία στο Αμφιθέατρο του Εφετείου Αθηνών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ενωσής μας τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού προέρχονται από την Πολιτική και Διοικητική δικαιοσύνη, το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Κατ αυτήν εκφώνησε ομιλία ο Πρόεδρος της Ενωσης κ. Κων/νος Βαλμαντώνης Στη συνέχεια η ΓΣ μετά από πρόταση του Προεδρείου του ΔΣ εξέλεξε Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον επίτιμο Αντιπρόεδρο του ΑΠ κ. Ιωάννη Παπανικολάου και δύο γραμματείς τον κ. Γεώργιο Μπάλλα επίτιμο Εφέτη και Βασίλειο Χριστοφίλη, επίτιμο Εφέτη ΔΔ. Ακολούθως, ο Πρόεδρος της ΓΣ κήρυξε την έναρξη των εργασιών της ΓΣ και συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήτοι :

  1. Η Γενική Γραμματέας κ. Αγγελική Σμυρνιού, εκφώνησε τα πεπραγμένα του ΔΣ για το χρονικό διάστημα από της εκλογής του ΔΣ την 15/5/2014 έως 31/12/2014.

  2. Η ταμίας κ. Γεωργία Μουτεβελή ανέγνωσε τον οικονομικό απολογισμό του χρονικού διαστήματος από 15/5/2014 έως 31/12/2014, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και το μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Αιμιλία Λίτιανα (λόγω κωλύματος του Προέδρου της ΕΕ Σταμάτη Γιακουμέλου ) την έκθεση ελέγχου για το χρονικό διάστημα από 15/5/2014 έως 31/12/2014.

  3. Ο Αντιπρόεδρος κ. Κων/νος Μπακάλης ανέγνωσε και ανέπετυξε τις διατάξεις των οποίων την τροποποίηση πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Γραμματέας ανέγνωσε επίσης έγγραφη πρόταση 17 μελών της Ενωσης, κατοίκων Θεσσαλονίκης, προς την ΓΣ, με την οποία ζήτησαν να εγκρίνει η ΓΣ την τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού και να οριστούν από αυτό : Εφετειακή Περιφέρεια Βόρρειας Ελλάδας και Εφετειακή Περιφέρεια Νότιας Ελλάδας, στις οποίες να μπορούν να ψηφίζουν τα μέλη της Ενωσης που κατοικούν στις εν λόγω επαρχίες. Για το λόγο αυτό η Γεν.Γραμματέας συνέταξε το κείμενο της υπό τροποποίηση διάταξης αυτής και με τον τίτλο άρθρο 9 του Σχεδίου του καταστατικού (άρθρο 10 του παλαιού καταστατικού ), ανέγνωσε αυτό στα μέλη της ΓΣ και ζήτησε την ψήφισή της. Ακολούθησε συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων και ακολούθως ετέθησαν από το Προεδρείο προς ψήφιση οι ανωτέρω δύο εισηγήσεις, οι οποίες έγιναν ομόφωνα δεκτές, εξουσιοδοτήθηκε δε το ΔΣ να προβεί στη νομικοτεχνική διατύπωση όλων των υπό τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις της ΓΣ και έτσι η ΓΣ περατώθηκε με μεγάλη επιτυχία περί ώρα 14:30 και επακολούθησε δεξίωση των μελών στον χώρο έξω από το ανωτέρω αμφιθέατρο του Εφετείου.