Φορολόγηση αναδρομικών

Γνωστοποιείται στα μέλη της Ένωσης ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Ε 2218/24-11-2021 εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γεωργίου Πιτσιλή για τη φορολογική αντιμετώπιση των αναδρομικών ποσών που καταβλήθηκαν στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το χρονικό διάστημα από 11-6-2015 μέχρι 12-5-2016 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 ν.4734/2020 (βλ. κείμενο εγκυκλίου – κάντε κλικ εδώ).

Επομένως οι συνάδελφοι πρέπει να περιμένουν την έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των νέων βεβαιώσεων αποδοχών (με μείωση του φορολογητέου εισοδήματος των αναδρομικών κατά 25%) και ύστερα να υποβάλουν στις αρμόδιες ΔΟΥ τις τροποποιητικές δηλώσεις για τα εισπραχθέντα ποσά των αναδρομικών που ανάγονται στα έτη 2015 και 2016.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          Ο Πρόεδρος                                               Η Γενική Γραμματέας
Κωνσταντίνος Βαμβακίδης                                 Γεωργία Μουτεβελή

– Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή .docx

– Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εγκύκλιο (αρχείο .pdf)

Ε2218-της-24-11-2021ΟΔΗΓΙΕΣ