ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Με την ΠΟΛ1147/29.9.2016 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αποφασίστηκε η συμμόρφωση της Διοίκησης στις αμετάκλητες με αριθμό 89/2013 και 6/2015 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 Συντάγματος (Μισθοδικείου), σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών…

read more