Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος

read more

Τροποποιητικές Δηλώσεις των οικ.ετών 2013 και 2014 και Ενδικοφανής Προσφυγή, για την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Εκτ.Εισφορά)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Παρατίθενται κατωτέρω : 1)  Σχέδια τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη 2013 και 2014 με αίτημα επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθείσας της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ( ΕΚΤ.ΕΙΣΦΟΡΑ) με την οποία επιβαρύνθηκε το ακαθάριστο ποσό που λάβαμε ως έκτακτη παροχή της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.3620/2007 και 2 ) Σχέδιο ενδικοφανούς προσφυγής,το οποίο πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, εντός μηνός από την παρέλευση τριών μηνών, από την κατάθεση των προαναφερθεισών τροποποιητικών ανακλητικών δηλώσεων, οι οποίες θεωρούνται σιωπηρώς απορριφθείσες, από τον Προϊστάμενο της  αρμόδιας Δ.Ο.Υ, λόγω άπρακτης παρέλευσης τριμήνου κατά την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4174/2013.

  Επισημαίνεται ότι τη δυνατότητα τροποποιητικής δήλωσης έχουν όσοι συνταξιούχοι συνάδελφοι έλαβαν την εν λόγω έκτακτη παροχή, ήτοι όσοι υπηρετούσαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2003 έως 31.12.2007.   

Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2017
Η Γενική Γραμματέας της Ενωσης
Αγγελική Σμυρνιού
read more

ΠΟΛ.1207/20-12-2017 : Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1172/2017 εγκυκλίου και παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων.

Α΄

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛ 1207/2017
Παρατίθεται κατωτέρω το πλήρες κείμενο της αναμενόμενης διευκρινιστικής εγκυκλίου(της ΠΟΛ 1172/2017) η οποία εκδόθηκε χθες με αριθ. ΠΟΛ 1207/2017 (PDF) που λύνει πολλά από τα ζητήματα που έμεναν αδιευκρίνιστα. Ειδικότερα:
1) Γίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκκαθάριση σε βάθος 5ετίας στις περιπτώσεις που είτε για πρώτη φορά υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση, είτε έχει απορριφθεί η τροποποιητική και βρίσκεται η υπόθεση στο στάδιο της ενδικοφανούς προσφυγής, είτε  έχει απορριφθεί η ενδικοφανής και βρίσκεται η υπόθεση στο στάδιο άσκησης προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Για όσους συναδέλφους δεν κατέθεσαν μέχρι σήμερα τροποποιητική δήλωση θα πρέπει μέχρι 31-12-2017 να υποβληθεί σχετική δήλωση για να μην παραγραφεί η χρήση 2011.
2) Εάν η υπόθεση είναι εκκρεμής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων μπορεί να γίνει παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα και κατόπιν αίτηση εκκαθάρισης ενώπιον της Δ.Ο.Υ.
3) Η ανακλητική δήλωση έχει θέση τροποποιητικής δήλωσης και κατά συνέπεια όσοι έχουν υποβάλει μόνο δήλωση ανάκλησης δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν και τροποποιητική δήλωση (Ε1).

read more

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 17ης Δεκεμβρίου 2017

Οι Συνταξιούχοι Δικαστές και τα Μέλη του Νομικού συμβουλίου του Κράτους, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών:
Διαμαρτυρόμαστε για τις άδικες και καταφανώς αντισυνταγματικές μειώσεις των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών, κατά το μέρος που αφορούν τους δικαστικούς λειτουργους, οι οποίες στη διάρκεια των μνημονίων έχουν περικοπεί κατά 74%, με τους μνημονιακούς νόμους 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016 και προσβάλλουν προδήλως τον πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος, γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια της άσκησης του λειτουργήματός του, οι διατάξεις των οποίων δεν είναι συμβατές  με τις διατάξεις των άρθρων  2 παρ. 1, 4 παρ. 5, 25 παρ. 1 και 4, 26, 87 παρ.1 και 2 και 88 παρ. 2  του Συντάγματος, και των  αρχών που προκύπτουν από τα άρθρα αυτά, ήτοι του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της αναλογικότητας, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς το κράτος, της ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιμότητας και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας (Ειδ.Δικ.6/2015, Ολομ.ΣτΕ 3540/2003, 2287 και 2288/2015 ).
read more

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΠΟ 18-12-2016 ΕΩΣ 17-12-2017 ( Από τη Γενική Γραμματέα του ΔΣ Αγγελική Σμυρνιού,Εφέτη, ε.τ. )

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ 
 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ενωσής μας. Η ενεργή συμμετοχή σας είναι σημαντική γιατί μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και μας βοηθάει να συνδιαμορφώσουμε τις δράσεις μας στο μέλλον, όπως δε κατά παράδοση γίνεται θα ανοίξω τις εργασίες του κύριου μέρους της Συνέλευσης με την ενημέρωσή σας για τις ενέργειές του ΔΣ, το οποίο προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 13ης Δεκεμβρίου 2015.

read more

« Previous Entries