Ανακοίνωση

Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας τα γραφεία της Ένωσης θα παραμείνουν κλειστά. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για τα εκκρεμή συνταξιοδοτικά ζητήματα (αναδρομικά κλπ.) και βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς. Μετά από προγραμματισμένη συνάντηση που θα έχει μαζί τους, αν βέβαια οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν, θα ενημερώσει τους συναδέλφους για την πορεία των θεμάτων, για τα οποία έχει ήδη ενημερώσει τους αρμόδιους υπουργούς σε προηγούμενη συνάντησή τους. 23-09-2020 Το Διοικητικό...
read more

Ορισμός εκπροσώπου της Ένωσης

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, ορίσθηκε εκπρόσωπος της Ένωσης στις πόλεις της Λάρισας, του Βόλου, των Τρικάλων και της Καρδίτσας, όπου κατοικούν αρκετά μέλη, ο Ηλίας Αγγελόπουλος, εφέτης ε.τ., ο οποίος θα αντιπροσωπεύει την Ένωση σε θέματα που του ανατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ενημέρωση μελών κλπ.) Το Διοικητικό...
read more