Ματαίωση της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας 2021

Ματαίωση της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας 2021
Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη ματαίωση της εκδήλωσης για την κοπή της βασιλόπιτας του 2021 που όπως κάθε χρόνο, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το μήνα Φεβρουάριο 2021. Είναι μια καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση που δίνει την ευκαιρία σε φίλους και συναδέλφους να συναντηθούν, να θυμηθούν ευχάριστες στιγμές και να διασκεδάσουν, η οποία όμως, δυστυχώς φέτος δεν θα πραγματοποιηθεί. Για μερική όμως χαλάρωση και ανάμνηση της προηγούμενης εκδήλωσης (Φεβρουάριος 2020) εκτίθενται παρακάτω φωτογραφίες από την περσινή εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας, οι οποίες, λόγω της πανδημίας,...
read more

Ανακοίνωση προς τα μέλη της Ένωσης

Αγαπητοί συνάδελφοι, οι γνωστές υγειονομικές συνθήκες, πλην άλλων, εμπόδισαν και την ομαλή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας. Πάρα ταύτα, τα μέλη του Δ.Σ. προσπαθούν με κάθε τρόπο (τηλεφωνικές επικοινωνίες, διασκέψεις κλπ.) να παρακολουθούν τα ζητήματα που μας απασχολούν και να αποφασίζουν με τηλεδιασκέψεις για τα επείγοντα θέματα της ένωσης. Έτσι το Δ.Σ. με τηλεδιασκέψεις αποφάσισε την αναβολή των συνεδριάσεών του στα γραφεία της Ένωσης και την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης που επρόκειτο να συγκληθεί το Δεκέμβριο του 2020. Περαιτέρω, ενόψει της αλλαγής του αρμόδιου για τα ζητήματά...
read more