Ανακοίνωση – Ενημέρωση

Ανακοίνωση για το ζήτημα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκκαθάρισης ποσών υπέρ των εναγόντων για τις μειώσεις του ν. 4093/2012 και άρθρου 13 ν. 4387/2016 και της τυχόν νομοθετικής ρύθμισης των αξιώσεών μας.

read more

ΠΡΟΣ e-ΕΦΚΑ – Γενική Δ/νση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, Διεύθυνση Α’ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου, Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών

Εκτέλεση αποφάσεων του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

read more

Καθυστέρηση απονομής συντάξεων από e-ΕΦΚΑ – πρώην ΕΤΤΑ-ΤΑΝ

ΠΡΟΣ: e-ΕΦΚΑ – Τομέα Σύνταξης Νομικών – Πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση απονομής συντάξεων από e-ΕΦΚΑ – πρώην ΕΤΤΑ-ΤΑΝ Σε συνέχεια των προφορικών (τηλεφωνικών) οχλήσεών μας, σας ενημερώνουμε και πάλι ότι η καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων προς τους δικαστικούς λειτουργούς από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, που συνεχίζεται, έχει ξεπεράσει κάθε όριο αναμονής, αφού σε πολλούς δικαστικούς λειτουργούς δεν έχει απονεμηθεί ακόμη η σύνταξη από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, παρότι έχουν παρέλθει τέσσερα (4) και πλέον έτη από τη συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο (ΕΦΚΑ). Είναι αυτονόητο ότι μετά τη σημαντική περικοπή της...
read more

ΠΡΟΣ Τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κ. Γεώργιο Πιτσιλή

ΠΡΟΣ Τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κ. Γεώργιο Πιτσιλή ΘΕΜΑ: Ειδική φορολόγηση των αναδρομικών ποσών που καταβλήθηκαν στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς με βάση το άρθρο 33 του ν. 4734/2020 για το χρονικό διάστημα από 11-6-2015 μέχρι 12-5-2016 Αξιότιμε κύριε Διοικητά, Επανερχόμενοι στο από 23-4-2021 έγγραφό μας, σας αναφέρουμε και τα εξής: I) Όπως σας είναι γνωστό με βάση το άρθρο 33 του ν. 4734/2020 καταβλήθηκαν, μεταξύ των άλλων συνταξιούχων του Δημοσίου και στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και του λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διάφορα...
read more