Αίτηση προς τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτη Τσακλόγου

Αίτηση προς τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτη Τσακλόγου
Θέμα: Απόδοση στις συνταξιοδοτικές οργανώσεις της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, των ετών 2018, 2019, 2020 και 2021

read more

Ειδική φορολόγηση των αναδρομικών ποσών που καταβλήθηκαν στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς

Προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κ. Γεώργιο Πιτσιλή
Θέμα: Ειδική φορολόγηση των αναδρομικών ποσών που καταβλήθηκαν στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς με βάση σχετικές αποφάσεις του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το χρονικό διάστημα από 12.5.2016 έως 31.12.2016

read more

Αγωγή

ΑΓΩΓΗ κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ || Διαθέσιμο επισυναπτόμενο αρχείο για εκτύπωση

read more