ΑΙΤΗΣΗ προς τον e-ΕΦΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

read more

Θέματα ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση 5 Απριλίου 2023

Θέματα ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης της Τετάρτης 5 Απριλίου 2023

read more

Πρακτικό αριθμ. 108/15.2.2023

Σήμερα, 15 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ., στο γραφείο της Ένωσης Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, συνήλθαν μετά από αναβολή (λόγω κακών καιρικών συνθηκών), σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ.

read more

Θέματα ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση 8 Μαρτίου 2023

Θέματα ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης της Τετάρτης 8 Μαρτίου 2023

read more

Ανακοίνωση για το θάνατο του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας το πρωί της 13ης Φεβρουαρίου 2023 ο Απόστολος Βογιατζής, επίτιμος Ειρηνοδίκης, μέλος της Ένωσής μας.

read more