Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Ένωσης (ορθή επανάληψη)

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, κατά την παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης, ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Παπανικολάου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τις τελευταίες εξελίξεις επί των συνταξιοδοτικών μας ζητημάτων ως εξής:

read more