Ανακοίνωση – Ενημέρωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τα εξής:

Α. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

(1) Στις 22-11-2019 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτση. Η υποδοχή του κ. Υπουργού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν φιλική και το κλίμα της συζήτησης που ακολούθησε ήταν θετικό. Ο κ. Υπουργός έδωσε άνεση χρόνου στα μέλη του Δ.Σ. να αναπτύξουν τεκμηριωμένα τις απόψεις τους για τα συνταξιοδοτικά θέματα που απασχολούν τα μέλη της Ένωσης. Μεταξύ των άλλων συζητήθηκαν α) η εκτέλεση των αποφάσεων 1-4/2018 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και των σχετικών αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την περικοπή των συντάξεων με το άρθρο 13 του ν. 4387/2016 και την μείωση των συντάξεων με το άρθρο πρώτο παράγρ. Β υποπαράγραφος Β3 του ν. 4093/2012, β) το ζήτημα της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), γ) το ύψος των συντάξεων των συναδέλφων που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία μετά την 12-5-2016 (έναρξη εφαρμογής του ν. 4387/2016) και δ) ο τρόπος του νέου επανυπολογισμού των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων κατά την 12-5-2016, καθώς και η έκδοση και ανακοίνωση των πράξεων του πραγματοποιηθέντος ήδη επανυπολογισμού των συντάξεων.
Ο κ. Υπουργός και οι παριστάμενοι νομικοί του σύμβουλοι, άκουσαν με προσοχή και κατανόηση τις απόψεις των μελών του Δ.Σ. και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα μελετηθούν σύντομα τα επιμέρους θέματα που συζητήθηκαν και διαβεβαίωσε ότι θέση δική του και του Πρωθυπουργού είναι να εκτελεσθούν οι αποφάσεις των δικαστηρίων μέσα στις οικονομικές δυνατότητες της χώρας.

(2) Στις 19-11-2019 έγινε η συνάντηση του Δ.Σ. με τον υφυπουργό εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων κ. Μηταράκη και συζητήθηκαν τα ίδια πιο πάνω θέματα. Η συζήτηση έγινε σε θετικό κλίμα και ο κ. Μηταράκης διαβεβαίωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εκτελεσθούν οι αποφάσεις των δικαστηρίων στα πλαίσια των δυνατοτήτων της Οικονομίας. Ζήτησε δε τη συνεργασία του Δ.Σ. για την επίλυση των ζητημάτων που συζητήθηκαν.

(3) Θα ακολουθήσουν οι συναντήσεις με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Π. Πικραμένο, τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα και τον υφυπουργό του ίδιου υπουργείου κ. Κράνη.

(4) Στη συνεδρίαση της 4-12-2019 απασχόλησε σοβαρά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος των συντάξεων των συναδέλφων που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία μετά την 12-5-2016. Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα η συγκρότηση επιτροπής, η οποία, ύστερα από μελέτη του τρόπου υπολογισμού και του ύψους των συντάξεων των ως άνω συνταξιούχων, της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας, θα εκφέρει τη γνώμη της για το αν πρέπει και ποιο ένδικο μέσο ενδείκνυται να ασκηθεί στην προκειμένη περίπτωση. Την επιτροπή συγκροτούν τα μέλη του Δ.Σ. Δημήτρης Αναστασόπουλος, Γεώργιος Σκουλούδης, Αγγελική Σμυρνιού και Δήμητρα Θεοφανίδου, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ζήτημα αυτό. Όταν η επιτροπή θα είναι έτοιμη, θα εκθέσει την άποψή της σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Β. ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω και για λόγους πρόνοιας καλό είναι οι συνάδελφοι που δεν άσκησαν καθόλου αγωγές για τις αξιώσεις από την περικοπή του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (πλαφόν Κατρούγκαλου) και τη μείωση των συντάξεων με το ν. 4093/2012 (20%) να ασκήσουν ενώπιον του αρμοδίου (Δεύτερου) Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αγωγή για μεν τη μείωση του ν. 4093/2012 για τα έτη 2014 έως 2018, για δε την περικοπή του άρθρου 13 ν. 4387/2016 για το διάστημα Οκτωβρίου 2017 έως Δεκεμβρίου 2018, που εφαρμόστηκε το πλαφόν Κατρούγκαλου. Όσοι έχουν ασκήσει ήδη αγωγή για κάποιο χρονικό διάστημα, να ασκήσουν συμπληρωματική αγωγή για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της πενταετίας 2014-2018 για τη μείωση του ν. 4093/2012 και των 15 μηνών για το πλαφόν Κατρούγκαλου. Σημειωτέον ότι η υπ’ αριθμ. 898/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δέχθηκε ότι η αξίωση κατά του Δημοσίου που ερείδεται επί του άρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ., υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. Συνεπώς, μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου πρέπει να ασκηθεί η αγωγή για τις αξιώσεις του έτους 2014 για να μη υποπέσουν στην ως άνω πενταετή παραγραφή.

Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15-12-2019

Λόγω της σοβαρότητας των προς συζήτηση θεμάτων και της ανάγκης σχηματισμού απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί και πάλι όλα τα μέλη της Ένωσης να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση της 15-12-2019. Με την ευκαιρία ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της Ένωσης κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι δύο (απόντα) μέλη με απλή έγγραφη εξουσιοδότηση (πατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο εξουσιοδότησης).

Εκτός απροόπτου, νεότερα στη Γενική Συνέλευση της 15-12-2019.

Αθήνα, 06/12/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ