Επίσκεψη του Δ.Σ της Ενωσης στους Υπουργούς Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.Ν.Παρασκευόπουλο και Δ.Παπαγγελόπουλο και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.Γ.Κατρούγκαλο και Αν.Πετρόπουλο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Επίσκεψη του Δ.Σ της Ενωσης στους Υπουργούς Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.Ν.Παρασκευόπουλο και Δ.Παπαγγελόπουλο και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.Γ.Κατρούγκαλο και Αν.Πετρόπουλο

Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωσης, επισκέφθηκαν :

1) την 28-10-2015 τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Ν. Παρασκευόπουλο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης κ.Δημήτριο Παπαγγελόπουλο και

2) την 2-11-2015, τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.Γιώργο Κατρούγκαλο και τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ.Αναστάσιο Πετρόπουλο , στους οποίους έθεσαν και συζήτησαν συνταξιοδοτικά θέματα, ενόψει της αναμενόμενης συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης καθώς και την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων όπως επιτάσσει το Σύνταγμα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΄Ενωσης

O Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Δημήτριος Καραμέτος Αγγελική Σμυρνιού