Ανακοίνωση για το Κτηματολόγιο στην Κάντια

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ – ΚΑΝΤΙΑ

Αθήνα 22-2-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗ ΚΑΝΤΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η περιοχή ΚΑΝΤΙΑ Ιρίων Ναυπλίας που βρίσκονται τα οικόπεδα μας μπήκε στο κτηματολόγιο. Είναι συνεπώς υποχρεωτική η υποβολή από όλους τους συνιδιοκτήτες της δήλωσης του Ν. 2308/95 στο Εθνικό κτηματολόγιο για κατοχύρωση του δικαιώματός μας. Τα έντυπα της δήλωσης (Δ1) μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα γραφεία κτηματογράφησης καθώς και στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr

Κάθε συνιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει δυο (2) έντυπες δηλώσεις (Δ1) συμπληρωμένες με όλα τα στοιχεία του, αφού όλοι μας έχουμε αγοράσει από κοινού δυο αγροτεμάχια (συνεχόμενα) με διαφορετικό συμβόλαιο το καθένα, που έχει μεταγραφεί.

Μαζί με το έντυπο κάθε δήλωσης συνυποβάλλονται: α) το αντίστοιχο συμβόλαιο αγοράς μαζί με το πιστοποιητικό μεταγραφής του σε απλή φωτοτυπία, β) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και από τις δύο όψεις, γ) φωτοαντίγραφο κάποιου εγγράφου που να φαίνεται το Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη (π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό ΔΟΥ) και δ) τοπογραφικό διάγραμμα για τον εντοπισμό του ακινήτου.

Για διευκόλυνσή σας, τα τοπογραφικά των δυο αγροτεμαχίων που αναφέρονται αντίστοιχα στα συμβόλαια θα αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή (pdf αρχείο) στην συνέχεια της παρούσας ανακοίνωσης και θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (www.ende.gr) και μπορείτε να τα πάρετε από εκεί και να τα εκτυπώσετε προκειμένου να τα υποβάλετε στο κτηματολόγιο μαζί με την δήλωση (Δ1).

Στο έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ συμπληρώνουμε:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ: ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΣΙΝΗΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΙΡΙΩΝ.
και στο πεδίο περιοχή / τοπωνύμιο: ΧΑΝΤΑΚΙΑ – ΚΑΝΤΙΑ

Το εμβαδόν κάθε ακινήτου ( γεωτεμαχίου ) είναι 499.000 τ.μ,.το ένα και 309.212 τ.μ. το άλλο και δηλώνεται αντίστοιχα στη θέση Β1 του εντύπου ενώ το ποσοστό συνιδιοκτησίας που είναι ίδιο για όλους τους αγοραστές είναι 832/499.000 για το πρώτο και 515,50/309.212 για το δεύτερο ακίνητο, όπως αναγράφεται στα συμβόλαια αγοράς και δηλώνεται στην θέση Γ1 του εντύπου.

Η δήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου και μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο ή και από αντιπρόσωπο με απλή εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του.
Αρμόδιο Γραφείο για την κατάθεση των δηλώσεων είναι το Γραφείο Κτηματογράφησης Ναυπλίου που ανήκει η έκτασή μας. Για την μελλοντική λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης και στην Αθήνα και με ποιες προϋποθέσεις υποβάλλεται η δήλωση σ΄ αυτό μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από την Κεντρική Υπηρεσία Κτηματολογίου.

Σας ενημερώνουμε τέλος ότι όσοι τυχόν δεν έχετε στα χέρια σας τα δυο συμβόλαια αγοράς με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά μεταγραφής μπορείτε να απευθύνεστε στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων όπου υπάρχει κατάλογος των αγοραστών (συνιδιοκτητών) με τους αντίστοιχους αριθμούς συμβολαίων αγοράς για τον καθένα και να ζητήσετε πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-8827380

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Γιαννούλης      Γεώργιος Μανωλίδης

Επισυναπτόμενα pdf αρχεία: Τοπογραφικό 1 και Τοπογραφικό 2