ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Το Δ.Σ. ανακοινώνει ότι έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα μέλη της Ένωσης με τις κλινικές ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ και ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ.

Α) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ: Η ταυτοποίηση των δικαιούχων πραγματοποιείται είτε με την Κάρτα Προνομίων της κλινικής που έχει χορηγηθεί στα μέλη με βάση την προηγούμενη σύμβαση, είτε με το ατομικό βιβλιάριο αναγνώρισης, θεωρημένο με την καταβολή της συνδρομής 2019.

Για να δείτε τις παροχές και τα προνόμια της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, πατήστε εδώ.

Β) ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ: Για την παροχή των υπηρεσιών θα εκδοθούν από την κλινική κάρτες που θα διανεμηθούν στα μέλη. Οι κάρτες θα εκδοθούν ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Ένωσης το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26/6/2019. Έντυπα αιτήσεων υπάρχουν στο γραφείο. Οι κάρτες θα εκδοθούν μόνο για τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει.

Για να δείτε την σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, πατήστε εδώ.

Για να δείτε ή για να εκτυπώσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.