ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

Την τελευταία μέρα του 2016, το δικαστικό σώμα αποχαιρέτησε τον επίτιμο αρεοπαγίτη Αλέξανδρο Κασιώλα, από τα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων, που έφυγε αιφνίδια από την καρδιά του.

Τον Αλέκο τον γνώρισα στο πανεπιστήμιο, στη Νομική Σχολή, ως φιλομαθή και άριστο συμφοιτητή. Δημοκρατικός, διερευνητικός, ανιδιοτελής, φιλικός χαρακτήρας, ανήσυχο πνεύμα. Μετά τον συνάντησα ξανά, όταν και οι δυο ενταχθήκαμε στο δικαστικό σώμα, διαπνεόμενοι από την επιθυμία να υπηρετήσουμε την ιδέα της Δικαιοσύνης. Μαζί γίναμε πρωτοδίκες, εφέτες και μαζί μπήκαμε στον Άρειο Πάγο.

περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 11/1/2017

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρουσιάζει τα επικαιροποιημένα στοιχεία εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, μερισμάτων και εφάπαξ.

Συγκεκριμένα, στις 31 Δεκεμβρίου 2014 οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ανέρχονταν σε 160.551. Δύο χρόνια μετά, την 1η Ιανουαρίου 2017 οι εκκρεμείς αιτήσεις είχαν μειωθεί στις 95.000 κατά προσέγγιση. Από αυτό το μήνα, ξεκίνησε η χρηματοδότηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ) με περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ ανά μήνα με σκοπό να εξοφληθεί το σύνολο αυτών, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2017.

περισσότερα

Ενημέρωση πληρωμής


Mε την Σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2017 (κατάθεση την 29 Ιανουαρίου 2017) θα πληρωθούν:

περισσότερα

ΤΟ ΔΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ    ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ

ΕΥΧΕΤΑΙ ΟΛΟΨΥΧΑ

ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΚΑΙ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2017

 

¨Ο νέος χρόνος ευχόμαστε πολλές χαρές να δώσει

 

Κι αν ήταν λίγες του παλιού να σας τις συμπληρώσει¨

περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΜΥΡΝΙΟΥ

Α΄ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το σκεπτικό της με αριθμ. 4075/2012 απόφασης του Σ.τ.Ε. (στην οποία γίνεται ρητή αναφορά και στη διάταξη του άρθρου 75 Ν. 2238/1994) και της υπ΄ αριθμ. 14/2016 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. και βάσει των διατάξεων, που μνημονεύονται σ αυτές, συνάγεται η μη παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων των  οικονομικών ετών 2011, 2012, 2013. Ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης – τροποποίησης των δηλώσεων, που υποβλήθηκαν αναφορικά με τα ανωτέρω έτη θεμελιώνεται νομικά στην έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης ως προς το 25% των ακαθάριστων αποδοχών μας (άρθρο 75 παρ.1 περ. α του Ν. 2238/1994). Συνεπώς: Αναφορικά με τα εισοδήματα από 1-1-2010 μέχρι 31-12-2010 (φορολογικό έτος δηλαδή 2010) το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου, βάσει της διατάξεως του άρθρου 84 παρ.1 Ν. 2238/1994, λήγει σε πέντε χρόνια από το τέλος του έτους (31-12-2011), που έπρεπε να υποβληθεί η αντίστοιχη φορολογική δήλωση, ήτοι στις 31-12-2016, ενώ το αντίστοιχο δικαίωμα του Δημοσίου για τα φορολογικά έτη 2011 και 2012 λήγει αντιστοίχως, στις 31-12-2017 (αναφορικά με το φορολογικό έτος 2011) και στις 31-12-2018 (αναφορικά με το φορολογικό έτος 2012). Επομένως, μέχρι τις αντίστοιχες ως άνω ημερομηνίες 31-12-2016 (αναφορικά με τα εισοδήματα του 2010), 31-12-2017 (αναφορικά με τα εισοδήματα του 2011) και 31-12-2018 (αναφορικά με τα εισοδήματα 2012) μπορούν να υποβληθούν οι αντίστοιχες ανακλητικές – τροποποιητικές δηλώσεις των ετών αυτών. Από την αποδοχή, δε, των σχετικών τροποποιητικών δηλώσεων, που είναι δεσμευτική για τη Φορολογική Διοίκηση διότι άλλως υπάρχει παράλειψη διενέργειας οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, θεωρείται ότι ο φόρος, που καταβλήθηκε  είναι αχρεωστήτως  καταβληθείς  και από το σημείο αυτό (αποδοχής της ανάκλησης ή παρέλευσης της προθεσμίας για την αποδοχή της) αρχίζει πλέον η τριετής παραγραφή για τα έτη αυτά. Σημειωτέον ότι  το Δημόσιο θεωρεί ότι επειδή παρήλθε η τριετία από την υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων για τα φορολογικά έτη 2010, 2011 και 2012, έχουν παραγραφεί οι αντίστοιχες αξιώσεις, διότι συνιστά άλλο ζήτημα η παραγραφή και άλλο ζήτημα το ενεργό δικαίωμα ανάκλησης φορολογικών δηλώσεων προηγουμένων ετών. Αναφορικά λοιπόν με τα ανωτέρω Φορολογικά έτη 2010, 2011, 2012 (εισοδήματα ετών 2010, 2011 και 2012), ως προς τα οποία η σχετική αξίωση δεν έχει παραγραφεί όποιος συνάδελφος επιθυμεί, ακολουθεί τη σχετική διαδικασία: σε πρώτο στάδιο της τροποποιητικής δήλωσης, σε δεύτερο στάδιο της ενδικοφανούς προσφυγής και σε τρίτο στάδιο της προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. Σημειώνεται, ότι το δικαίωμα ανακλήσεως φορολογικής δήλωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου σε περίπτωση έλλειψης νομικά φορολογικής υποχρεώσεως είναι, ειδικώς στην περίπτωση αυτή, χρονικά ίδιο με το αντίστοιχο δικαίωμα του Δημοσίου προς επιβολή φόρου, που πάντοτε ήταν πενταετές). Ειδικότερα: Στη σχετική τροποποιητική δήλωση μπορούν να συμπεριληφθούν σωρευτικώς όλα τα ανωτέρω φορολογικά έτη (2010, 2011 και 2012). Επισημαίνεται ότι μαζί με την ανακλητική – τροποποιητική δήλωση θα πρέπει να επανυποβληθούν προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. οι φορολογικές δηλώσεις Ε1 των αντίστοιχων φορολογικών ετών τροποποιημένες εν μέρει μόνο ως προς τους κρίσιμους κωδικούς 303 και 659  ( βλ. κατωτέρω τα σχετικά σχέδια). Κενά Ε1 μπορούν να κατεβάσουν οι συνάδελφοι από το TAXIS. Σχέδιο της σχετικής ανακλητικής – τροποποιητικής δήλωσης επίσης παρατίθεται κατωτέρω προς διευκόλυνση τωνμελών της Ενωσής μας. Επισημαίνεται ότι το ζήτημα παραγραφής της αξίωσης για επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντων φόρων (ως προς την έναρξη του χρόνου αυτής, το χρόνο αυτής κλπ.) κρίνεται δικαστικά και δεδομένου ότι για κάθε έτος ανάκλησης υπάρχει σχετική επιβάρυνση με καταβολή παραβόλου, επαφίεται στην κρίση του καθενός εάν στην ανακλητική δήλωση θα περιλάβει όλα τα ανωτέρω φορολογικά έτη. Το παράβολο καταβάλλεται στο πλαίσιο της προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση που η σχετική προσφυγή γίνεται δεκτή ή επιστρέφεται κατά ένα μέρος σε περίπτωση που η προσφυγή γίνει εν μέρει δεκτή (ως προς τα φορολογικά έτη, δηλαδή, που γίνεται δεκτή). Το 1/3 του συνολικού ποσού του παραβόλου πρέπει να καταβληθεί οπωσδήποτε με...
περισσότερα

« Προηγούμενα